Vítězem celostátního kola soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2009 se stala prodejna Rostěnice, a.s. z Vyškova - GRATULUJEME!

Řezníci! Prodáváte výrobky se značkou kvality KLASA? Přihlaste se do 15.5.2009 do celostátní soutěže o titul Řeznicko-uzenářská prodejna roku a získejte pro svou prodejnu toto prestižní ocenění.

Dne 9.9.2008 byla v rámci slavnostního večera 10. ročníku semináře o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek udělena čestná členství Českého svazu zpracovatelů masa.

Představenstvo ČSZM provedlo vyhodnocení celostátního kola soutěže Prodejna roku 2008. Do finálového kola vybrala 13 nejlepších prodejen a z těchto prodejen byla vyhodnocena jedna prodejna jako vítěz této celostátní soutěže. Řeznicko-uzenářskou prodejnou roku 2008 se stala prodejna společnosti Chovaneček a.s. v Litoměřicích.

Dne 9.9.2008 byla v rámci slavnostního večera 10. ročníku semináře o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek udělena ocenění Českého svazu zpracovatelů masa nejlepším studentům a učňům oboru zpracování masa v uplynulém školním roce.

Dne 9.9.2008 byl Českým svazem zpracovatelů masa v rámci slavnostního večera 10. ročníku semináře o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek vyhlášen Mistr oboru 2008.

4. ročník mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelových služeb a veřejného stravování G+H 2009! Letos poprvé souběžně s veletrhem vína.

1. mezinárodní veletrh potravinářských, obalových a tiskařských technologií FOR 3P (FOR PROCESSING PACKAGING PRINTING)

V rámci veletrhu Agrokomplex (Nitra, 21. - 25.8.2008) je ze strany SZIF nabízena možnost zajištění propagace výrobků oceněných značkou KLASA formou prezentace ve vitrínách na stánku Ministerstva zemědělství / SZIF nebo formou ochutnávek.

Volby se konaly na základě nových Stanov a Jednacího a volebního řádu Potravinářské komory ČR, který valná hromada Komory schválila na konci února letošního roku. Mandát nově zvoleného prezidenta i představenstva je nyní čtyřletý, což umožňuje větší kontinuitu v práci Potravinářské komory a realizaci dlouhodobějších projektů.

Zákazníci řeznictví již před více než pěti lety přivítali, že bylo rozhodnuto o značení hovězího masa s ohledem na pohlaví i stáří jatečného kusu. Bylo tak učiněno zejména s ohledem na to, že zákazníci měli zájem o koupi „mladého" masa, které je snáze kuchyňsky zpracovatelné.

Dne 21.2.2008 předložila skupina poslanců sněmovně návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití.