​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Český nebo slovenský špekáček? Konec sporů!

V období let 2006 a 2007 byly na úřad Evropské komise podány žádosti slovenských zpracovatelů masa o zápis devíti názvů vybraných masných výrobků do evropského rejstříku zaručených tradičních specialit. V závěru roku 2007 se na toto téma rozpoutala bitva v tuzemských médiích, která v konečném důsledku přivedla obě znesvářené strany k jednacímu stolu. Dne 15.1.2008 se sešly zástupci Českého svazu zpracovatelů masa s jejich slovenskými kolegy. Oba tyto svazy se shodly na potřebě vzájemného sdílení informací o postupech v této záležitosti. Společně definovaným cílem pak je zajištění kompromisního řešení, které by mělo minimalizovat nebezpečí vzniku případného sporu ČR a SR na půdě Evropské komise.

Číst dál...

 

Závěry z jednání Rady ministrů zemědělství EU (21.1.2008)

1. Work programme of the Presidency

 • Health Check,
 • CAP,
 • International affairs,
 • Food safety, veterinary and phytosanitary field.
Číst dál...

 

Závěry z jednání Řídícího výboru EK pro hovězí maso (17.1.2008)

 1. Vývozní subvence → beze změn.
  Diskuze o návrhu změn nařízení (EHS) č. 2342/1992: jedná se o návrh vydání úplného znění tohoto nařízení, které bude zahrnovat doposud přijaté novelizace (z věcného hlediska se obsah nařízení měnit nebude).
 2. Diskuze o dopadu výskytu katarální horečky ovcí na území EU.
 3. Příprava nařízení ES, které bude omezovat dovoz hovězího masa z Brazílie → toto nařízení je připraveno k publikaci v Úředním věstníku EU.
 4. Datum příštího jednání Řídícího výboru EK pro hovězí maso: 21.2.2008.
 5. Přiložena je prezentace o aktuální situaci na trhu EU s hovězím masem (soubor ve formátu PDF).
Číst dál...

 

Závěry z jednání Řídícího výboru EK pro drůbeží maso (17.1.2008)

 1. Vývozní subvence → beze změn.
 2. Úroveň referenčních cen drůbežího masa pro omezení dovozu do EU z vybraných třetích zemí → viz. přiložený dokument "Poultry import security 18.1.2008".
 3. Datum příštího jednání Řídícího výboru EK pro drůbeží maso: 21.2.2008.
 4. Přiložena je prezentace o aktuální situaci na trhu EU s drůbežím masem (soubor ve formátu PDF).
Číst dál...

 

Závěry z jednání Řídícího výboru EK pro vepřové maso (17.1.2008)

 1. Vývozní subvence → beze změn.
 2. Diskuze o obsahu 1. části protokolu ve věci rozšíření schválených metod pro klasifikaci JUT prasat v Dánsku.
 3. Datum příštího jednání Řídícího výboru EK pro vepřové maso: 21.2.2008.
 4. Přiložena je prezentace o aktuální situaci na trhu EU s vepřovým masem (soubor ve formátu PDF).
 5. Různé
Číst dál...

 

Prezentace českých firem na veletrhu FOODTECH 2008

Místo a datum: Plovdiv, Bulharsko, 12. - 17. května 2008

Pořadatel: Agentura CzechTrade

Číst dál...

 

Program jednání Řídícího výboru EK pro hovězí maso (17.1.2008)

 1. Market situation price trends, slaughterings, consumption and trade within the EU and with third countries).
 2. Exchange of views and possible request for an opinion on a draft Commission Regulation fixing the refunds in the beef sector.
 3. Exchange of views and possible request for an opinion on a draft Commission Regulation on imports of pure-bred breeding animals of the bovine species from the third countries and the granting of export refunds thereon - Codification of Regulation (EEC) No 2342/92.
 4. Any other business.

 

Program jednání Řídícího výboru EK pro vepřové maso (17.1.2008)

 1. Market situation.
 2. Exchange of views and possible request for an opinion on a draft Commission Regulation fixing the export refunds.
 3. Exchange of views on part I of the protocol in view to authorize methods for the grading of pig carcases in Denmark.
 4. Exchange of views on part I of the protocol in view to authorize methods for the grading of pig carcases in Greece.
 5. Any other business.

 

Program jednání Řídícího výboru EK pro drůbeží maso (17.1.2008)

 1. Market situation.
 2. Exchange of views and possible opinion on a draft Commission Regulation fixing the export refunds.
 3. Exchange of views and opinion on a draft Commission regulation fixing the representative prices (import security).
 4. Any other business.

 

PF 2008

Všem členským subjektům ČSZM, partnerským organizacím a ostatním návštěvníkům našich internetových stránek přejeme příjemné a klidné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů v novém roce 2008.

 

Slintavka a kulhavka ve Velké Británii (19)

DRAFT Commission Decision published

As indicated in the last update, the Decision voted last week was published on the Official Journal on Saturday, with the number 2007/588/EC.

Číst dál...