Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 8.10.2013 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu uděleno ocenění nejlepšímu studentovi oboru zpracování masa v uplynulém školním roce.

Českým svazem zpracovatelů masa byla dne 8.10.2013 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu udělena ocenění nejlepšímu učni a učnici oboru řezník-uzenář v uplynulém školním roce.

Vítězem celostátního kola soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2013 se stala prodejna Řeznictví H+H, s.r.o. ve Studentské ulici v Bohumíně. GRATULUJEME!

Český svaz zpracovatelů masa v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu dne 8.10.2013 vyhlásil výsledky soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2013.

Český svaz zpracovatelů masa ve spolupráci s Ústavem konzervace potravin FPBT VŠCHT Praha a FVHE VFU Brno

pořádá

Školení pracovníků masného průmyslu

Český svaz zpracovatelů masa pořádá již 6. ročník soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku.

Cílem soutěže je prezentace kvality sortimentu i celkové úrovně prodeje v soutěžících prodejnách. Dalším přínosem této soutěže je možnost, jak poukázat na důležitost poskytovaného servisu a na jeho přínos koncovým spotřebitelům.

Ministerstvo zemědělství udělilo Českému svazu zpracovatelů masa akreditaci k pořádání kurzů odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat.

Český svaz zpracovatelů masa po dohodě s vybranými učilišti připravil náborovou akci pro učební obor ŘEZNÍK-UZENÁŘ. Tato akce je zacílena na žáky posledních ročníků základních škol a zároveň na rodiče těchto žáků.

Český svaz zpracovatelů masa po dohodě se SPŠ potravinářských technologií připravil náborovou akci pro studijní obor TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ. Tato akce je zacílena na žáky posledních ročníků základních škol a zároveň na rodiče těchto žáků.

Ministerstvo zemědělství ČR představilo návrh „Strategie českého zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2014" (dále „Strategie"). Tento koncepční dokument se snaží pojmenovat klíčové přístupy a cíle, k nimž by měl obor jako celek směřovat. Projednání a schválení Strategie patří mezi klíčové úkoly MZe v roce 2013. Návrh strategie je přiložen ke stažení níže.

Všem členským subjektům ČSZM, partnerským organizacím a ostatním návštěvníkům našich internetových stránek přejeme příjemné a klidné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů v novém roce 2013.