​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Jak poznáme kvalitu? Označování masných výrobků (2. vydání)

V níže přiložené publikaci České technologické platformy pro potraviny (ČTPP) nalezente mnoho užitečných informací o problematice označování masných výrobků:

Číst dál...

 

Reakce ČSZM na aktuální výstupy z činností IARC

Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) považuje aktuální výstupy z činností Mezinárodního úřadu pro výzkum rakoviny (IARC), který pracuje pro Světové zdravotnické organizace (WHO), za poplašné a neobhajitelné.

Číst dál...

 

Jak poznáme kvalitu? Hovězí a vepřové maso

V níže přiložené publikaci České technologické platformy pro potraviny (ČTPP) nalezente mnoho užitečných informací o problematice výběru kvalitního hovězího a vepřového masa:

Číst dál...

 

Značení GDA na obalech potravin

V níže přiložené publikaci České technologické platformy pro potraviny (ČTPP) nalezente mnoho užitečných informací o problematice značení GDA (doporučené denní množství) na obalech potravin:

Číst dál...

 

Označování masných výrobků

V níže přiložené publikaci České technologické platformy pro potraviny (ČTPP) nalezente mnoho užitečných informací o problematice označování masných výrobků:

Číst dál...

 

RFID - radiofrekvenční identifikace: Důvod k obavám?

V níže přiložené publikaci České technologické platformy pro potraviny (ČTPP) nalezente mnoho užitečných informací o možnostech využití radiofrekvenční identifikace v potravinářství:

Číst dál...

 

Moderní šlechtění a potraviny

V níže přiložené publikaci České technologické platformy pro potraviny (ČTPP) nalezente mnoho užitečných informací o problematice GMO ve vztahu k potravinářské výrobě:

Číst dál...

 

700 let privilegií řeznického cechu

Český svaz zpracovatelů masa si v nadcházejícím roce 2010 připomene historické výročí cechu řeznické řemesla, kdy se před sedmi sty lety, v době vlády krále Jindřicha Korutanského, řeznický cech oddaně postavil na stranu české šlechty a pomohl svým udatným zásahem vstoupit Janu Lucemburskému s manželkou královnou Eliškou Přemyslovnou do Prahy.

Číst dál...

 

ČSZM začíná s evropskými dotacemi na vzdělávání

Český svaz zpracovatelů masa získal dotace z Evropské unie na vzdělávání svých členů. Na projekt, s názvem „Masu rozumíme již 700 let", je vyhrazena celková částku 35 mil. Kč, kdy 25 mil. Kč je hrazeno z EU a 10 mil. je doplněno formou spoluúčasti zapojených firem. Konkrétně se jedná o Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Číst dál...

 

Dusitany a masné výrobky

Dusitan sodný nebo dusitan draselný se používá jako podíl dusitanové solicí směsi k solení masa a masných výrobků. Dusitan je toxickou látkou, což může vyvolat obavy z jeho příjmu v potravinách.

Číst dál...