​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2012 - zahájení 5. ročníku soutěže

Český svaz zpracovatelů masa pořádá již 5. ročník soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku.

Cílem soutěže je prezentace kvality sortimentu i celkové úrovně prodeje v soutěžících prodejnách. Dalším přínosem této soutěže je možnost, jak poukázat na důležitost poskytovaného servisu a na jeho přínos koncovým spotřebitelům.

Číst dál...

 

SALIMA 2012

Ve dnech 28.2. - 2.3. 2012 se v areálu brněnského výstaviště uskuteční mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA 2012.

Číst dál...

 

PF 2012

Všem členským subjektům ČSZM, partnerským organizacím a ostatním návštěvníkům našich internetových stránek přejeme příjemné a klidné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů v novém roce 2012.

 

Panorama potravinářského průmyslu 2010

Hodnotící zpráva „Panorama potravinářského průmyslu 2010" je další zprávou o vývoji uvedeného odvětví, které jsou pravidelně zveřejňovány od roku 1998. Obdobně jako v minulých letech byla zpracována v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI), a to řešitelským týmem sestaveným z útvarů Ekonomiky zemědělství a potravinářství a Trhu potravinářských komodit pod gescí Ministerstva zemědělství ČR - Odboru potravinářské výroby a legislativy.

Číst dál...

 

Publikace ČTPP 2011

V prosinci 2011 byla Českou technologickou platformou pro potraviny (ČTPP) vydána publikace Značení GDA (doporučené denní množství) na obalech potravin.

Číst dál...

 

Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Dne 22.11.2011 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno dlouho očekávané nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004.

Číst dál...

 

Školení pracovníků masného průmyslu 2011 - poděkování

Český svaz zpracovatelů masa konstatuje, že 2. ročník Školení pracovníků masného průmyslu, který se uskutečnil ve dnech 4. a 5.10.2011 v berounském hotelu Best Western Grand, byl z pohledu organizátora úspěšnou akcí, jejíž hlavní náplní byl jednak odborný program tvořený množstvím zajímavých přednášek a workshopů, ale rovněž i slavnostní večer, kde došlo k předání výročních ocenění ČSZM...

Číst dál...

 

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÁ PRODEJNA ROKU 2011 - vítěz soutěže

Vítězem celostátního kola soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2011 se stala prodejna Steinhauser s.r.o. v Minské ulici v Brně. GRATULUJEME!

Číst dál...

 

Čestná členství ČSZM za rok 2011 udělena!

Českým svazem zpracovatelů masa byla dne 4.10.2011 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu udělována čestná členství ČSZM.

Číst dál...

 

Ladislav Francouz - Mistr oboru 2011

Českým svazem zpracovatelů masa byl dne 4.10.2011 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu vyhlášen Mistr oboru 2011.

Číst dál...

 

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÁ PRODEJNA ROKU 2011 - výsledky krajských kol

Český svaz zpracovatelů masa v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu dne 4.10.2011 vyhlásil výsledky soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2011. Soutěž byla zahájena 15. dubna 2011 a probíhala až do konce srpna 2011.

Číst dál...