Český svaz zpracovatelů masa ve spolupráci s Ústavem konzervace potravin FPBT VŠCHT Praha a FVHE VFU Brno

pořádá

Školení pracovníků masného průmyslu

Seznam laboratoří akreditovaných pro analýzu potravin u Českého institutu pro akreditaci je v níže uvedeném dokumentu ke stažení.

Společné úsilí Českého svazu zpracovatelů masa a Slovenského zväzu spracovateľov mäsa, které započalo již v 2. polovině roku 2007, vyústilo v zápis masných výrobků Špekáčky, Lovecký salám, Spišské párky a Liptovský salám do rejstříku Zaručených tradičních specialit (ZTS). V Úředním věstníku Evropské unie byl tento zápis potvrzen vydáním těchto předpisů:

V souvislosti s oslavami 700 let privilegií řeznického cechu v českých zemích byla letos vydána a slavnostně pokřtěna nová kniha "700 let se lvem ve znaku". Autorem knihy je doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., dlouholetý člen představenstva ČSZM a zároveň děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno.

Vítězem celostátního kola soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2010 se stala prodejna Váhala a spol. s r.o. v Praze 8 - Libni. GRATULUJEME!

Českým svazem zpracovatelů masa byla dne 5.10.2010 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu udělována čestná členství ČSZM.

Českým svazem zpracovatelů masa byl dne 5.10.2010 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu vyhlášen Mistr oboru 2010.

Českým svazem zpracovatelů masa byla dne 5.10.2010 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu udělována ocenění nejlepším studentům a učňům oboru zpracování masa v uplynulém školním roce.

Český svaz zpracovatelů masa ve spolupráci s národní značkou kvality potravin KLASA při této příležitosti slavnostně vyhlásil výsledky soutěže o Řeznicko-uzenářskou prodejnu roku 2010. Soutěž byla zahájena 1. června 2010 a probíhala až do konce srpna 2010.

V srpnu 2010 byly Českou technologickou platformou pro potraviny (ČTPP) vydány tyto publikace:

Český svaz zpracovatelů masa ve spolupráci s Ústavem konzervace potravin a technologie masa, FPBT VŠCHT Praha

pořádá

Školení pracovníků masného průmyslu