Český svaz zpracovatelů masa konstatuje, že 2. ročník Školení pracovníků masného průmyslu, který se uskutečnil ve dnech 4. a 5.10.2011 v berounském hotelu Best Western Grand, byl z pohledu organizátora úspěšnou akcí, jejíž hlavní náplní byl jednak odborný program tvořený množstvím zajímavých přednášek a workshopů, ale rovněž i slavnostní večer, kde došlo k předání výročních ocenění ČSZM...

Vítězem celostátního kola soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2011 se stala prodejna Steinhauser s.r.o. v Minské ulici v Brně. GRATULUJEME!

Českým svazem zpracovatelů masa byla dne 4.10.2011 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu udělována čestná členství ČSZM.

Českým svazem zpracovatelů masa byl dne 4.10.2011 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu vyhlášen Mistr oboru 2011.

Český svaz zpracovatelů masa v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu dne 4.10.2011 vyhlásil výsledky soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2011. Soutěž byla zahájena 15. dubna 2011 a probíhala až do konce srpna 2011.

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 4.10.2011 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu uděleno ocenění nejlepší studentce oboru zpracování masa v uplynulém školním roce.

Český svaz zpracovatelů masa ve spolupráci s Ústavem konzervace potravin FPBT VŠCHT Praha a FVHE VFU Brno

pořádá

Školení pracovníků masného průmyslu

Seznam laboratoří akreditovaných pro analýzu potravin u Českého institutu pro akreditaci je v níže uvedeném dokumentu ke stažení.

Společné úsilí Českého svazu zpracovatelů masa a Slovenského zväzu spracovateľov mäsa, které započalo již v 2. polovině roku 2007, vyústilo v zápis masných výrobků Špekáčky, Lovecký salám, Spišské párky a Liptovský salám do rejstříku Zaručených tradičních specialit (ZTS). V Úředním věstníku Evropské unie byl tento zápis potvrzen vydáním těchto předpisů:

V souvislosti s oslavami 700 let privilegií řeznického cechu v českých zemích byla letos vydána a slavnostně pokřtěna nová kniha "700 let se lvem ve znaku". Autorem knihy je doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., dlouholetý člen představenstva ČSZM a zároveň děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno.

Vítězem celostátního kola soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2010 se stala prodejna Váhala a spol. s r.o. v Praze 8 - Libni. GRATULUJEME!