V letošním roce MZe ČR ve spolupráci s VÚŽV Uhříněves publikovalo výsledky klasifikace jatečně upravených těl prasat a skotu v ČR za rok 2011.

Český svaz zpracovatelů masa konstatuje, že 3. ročník Školení pracovníků masného průmyslu, který se uskutečnil ve dnech 9. a 10.10.2012 v berounském hotelu Best Western Grand, byl z pohledu organizátora úspěšnou akcí, jejíž hlavní náplní byl jednak odborný program tvořený množstvím zajímavých přednášek a prezentací, ale rovněž i slavnostní večer, kde došlo k předání výročních ocenění ČSZM...

Českým svazem zpracovatelů masa byl dne 9.10.2012 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu vyhlášen Mistr oboru 2012.

Českým svazem zpracovatelů masa byla dne 9.10.2012 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu udělována čestná členství ČSZM.

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 9.10.2012 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu uděleno ocenění za nejlepší závěrečnou práci vysokoškolského studia v oboru zpracování masa v roce 2012.

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 9.10.2012 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu uděleno ocenění nejlepšímu studentovi oboru zpracování masa v uplynulém školním roce.

Vítězem celostátního kola soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2012 se stala prodejna Havlíčkovo řeznictví - uzenářství na Karlově náměstí v Třebíči. GRATULUJEME!

Český svaz zpracovatelů masa v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu dne 9.10.2012 vyhlásil výsledky soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2012. Soutěž byla zahájena 1. května 2012 a probíhala až do konce září 2012.

Český svaz zpracovatelů masa ve spolupráci s Ústavem konzervace potravin FPBT VŠCHT Praha a FVHE VFU Brno

pořádá

Školení pracovníků masného průmyslu

V červnu 2012 byla Českou technologickou platformou pro potraviny (ČTPP) vydána publikace Jak poznáme kvalitu? Hovězí a vepřové maso.

Český svaz zpracovatelů masa pořádá již 5. ročník soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku.

Cílem soutěže je prezentace kvality sortimentu i celkové úrovně prodeje v soutěžících prodejnách. Dalším přínosem této soutěže je možnost, jak poukázat na důležitost poskytovaného servisu a na jeho přínos koncovým spotřebitelům.