​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÁ PRODEJNA ROKU 2013 - vítěz soutěže

Vítězem celostátního kola soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2013 se stala prodejna Řeznictví H+H, s.r.o. ve Studentské ulici v Bohumíně. GRATULUJEME!

Číst dál...

 

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÁ PRODEJNA ROKU 2013 - výsledky krajských kol

Český svaz zpracovatelů masa v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu dne 8.10.2013 vyhlásil výsledky soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2013.

Číst dál...

 

Školení pracovníků masného průmyslu 2013

Český svaz zpracovatelů masa ve spolupráci s Ústavem konzervace potravin FPBT VŠCHT Praha a FVHE VFU Brno

pořádá

Školení pracovníků masného průmyslu

Číst dál...

 

Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2013 - zahájení 6. ročníku soutěže

Český svaz zpracovatelů masa pořádá již 6. ročník soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku.

Cílem soutěže je prezentace kvality sortimentu i celkové úrovně prodeje v soutěžících prodejnách. Dalším přínosem této soutěže je možnost, jak poukázat na důležitost poskytovaného servisu a na jeho přínos koncovým spotřebitelům.

Číst dál...

 

Vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání

Ministerstvo zemědělství udělilo Českému svazu zpracovatelů masa akreditaci k pořádání kurzů odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat.

Číst dál...

 

STAŇ SE ŘEZNÍKEM!

Český svaz zpracovatelů masa po dohodě s vybranými učilišti připravil náborovou akci pro učební obor ŘEZNÍK-UZENÁŘ. Tato akce je zacílena na žáky posledních ročníků základních škol a zároveň na rodiče těchto žáků.

Číst dál...

 

STUDUJ TECHNOLOGII MASA!

Český svaz zpracovatelů masa po dohodě se SPŠ potravinářských technologií připravil náborovou akci pro studijní obor TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ. Tato akce je zacílena na žáky posledních ročníků základních škol a zároveň na rodiče těchto žáků.

Číst dál...

 

Návrh strategie českého zemědělství a potravinářství v rámci SZP EU

Ministerstvo zemědělství ČR představilo návrh „Strategie českého zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2014" (dále „Strategie"). Tento koncepční dokument se snaží pojmenovat klíčové přístupy a cíle, k nimž by měl obor jako celek směřovat. Projednání a schválení Strategie patří mezi klíčové úkoly MZe v roce 2013. Návrh strategie je přiložen ke stažení níže.

Číst dál...

 

PF 2013

Všem členským subjektům ČSZM, partnerským organizacím a ostatním návštěvníkům našich internetových stránek přejeme příjemné a klidné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů v novém roce 2013.

Číst dál...

 

Ročenka SEUROP 2011

V letošním roce MZe ČR ve spolupráci s VÚŽV Uhříněves publikovalo výsledky klasifikace jatečně upravených těl prasat a skotu v ČR za rok 2011.

Číst dál...

 

Školení pracovníků masného průmyslu 2012 - poděkování

Český svaz zpracovatelů masa konstatuje, že 3. ročník Školení pracovníků masného průmyslu, který se uskutečnil ve dnech 9. a 10.10.2012 v berounském hotelu Best Western Grand, byl z pohledu organizátora úspěšnou akcí, jejíž hlavní náplní byl jednak odborný program tvořený množstvím zajímavých přednášek a prezentací, ale rovněž i slavnostní večer, kde došlo k předání výročních ocenění ČSZM...

Číst dál...