Dne 27.8.2010 Český svaz zpracovatelů masa pořádá konferenci „Maso a masné výrobky – co má vědět výrobce a spotřebitel", která je závěrečnou akcí letošních celoročních oslav, při kterých si ČSZM připomíná sedmisté výročí udělení privilegia používání českého lva ve znaku řeznického cechu a práva nástupu tohoto cechu v čele všech řemesel.

ČSZM tímto s potěšením oznamuje, že dne 2.6.2010 byla slavnostně pokřtěna nová kniha "700 let se lvem ve znaku", jejíž autorem je doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., dlouholetý člen představenstva ČSZM a zároveň čerstvý děkan Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno.

Řezníci! Prodáváte výrobky se značkou kvality KLASA? Přihlaste se do 1.6.2010 do celostátní soutěže o titul Řeznicko-uzenářská prodejna roku a získejte pro svou prodejnu toto prestižní ocenění.

Vážení členové ČSZM,

u příležitosti oslav 700 let udělení privilegií řeznickému cechu v Čechách pořádá ČSZM mezinárodní konferenci, která se uskuteční dne 2.6.2010 v jednacím sálu Magistrátu hl. města Prahy.

Dne 3.3.2010 Český svaz zpracovatelů masa pořádá konferenci „Již 700 let rozumíme masu", která je zahajující akcí letošních celoročních oslav, při kterých si ČSZM připomíná sedmisté výročí udělení privilegia používání českého lva ve znaku řeznického cechu a práva nástupu tohoto cechu v čele všech řemesel.

Český svaz zpracovatelů masa si v nadcházejícím roce 2010 připomene historické výročí cechu řeznické řemesla, kdy se před sedmi sty lety, v době vlády krále Jindřicha Korutanského, řeznický cech oddaně postavil na stranu české šlechty a pomohl svým udatným zásahem vstoupit Janu Lucemburskému s manželkou královnou Eliškou Přemyslovnou do Prahy. Svými řeznickými sekerami se tehdy řezničtí mistři a tovaryši prosekali městskou bránou svatého Františka a významnou měrou tak přispěli k porážce korutanského žoldáckého vojska. Odměnou řeznickému cechu bylo udělení privilegia používání českého lva ve svém znaku a práva nástupu v čele všech řemesel, kdy od středověku kráčeli řezničtí mistři a tovaryši v čele průvodu naproti králi a za nimi pak všechna ostatní řemesla.

Český svaz zpracovatelů masa získal dotace z Evropské unie na vzdělávání svých členů. Na projekt, s názvem „Masu rozumíme již 700 let", je vyhrazena celková částku 35 mil. Kč, kdy 25 mil. Kč je hrazeno z EU a 10 mil. je doplněno formou spoluúčasti zapojených firem. Konkrétně se jedná o Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Dne 8. září 2009 proběhl v hotelu Skalský Dvůr v Novém městě na Moravě seminář o nových směrech v produkci, zpracování, prodeji masa a masných výrobků organizovaný Českým a slovenským odborným nakladatelstvím, spol. s r.o.

Dne 8.9.2009 byla v rámci slavnostního večera semináře o nových směrech v produkci, zpracování, prodeji masa a masných výrobků udělena čestná členství Českého svazu zpracovatelů masa.

Dne 8.9.2009 byl v rámci slavnostního večera semináře o nových směrech v produkci, zpracování, prodeji masa a masných výrobků vyhlášen Českým svazem zpracovatelů masa Mistr oboru 2009.

Dne 8.9.2009 byla v rámci slavnostního večera semináře o nových směrech v produkci, zpracování, prodeji masa a masných výrobků udělena ocenění Českého svazu zpracovatelů masa nejlepším studentům a učňům oboru zpracování masa v uplynulém školním roce.