​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Konference Maso a masné výrobky – co má vědět výrobce a spotřebitel

Dne 27.8.2010 Český svaz zpracovatelů masa pořádá konferenci „Maso a masné výrobky – co má vědět výrobce a spotřebitel", která je závěrečnou akcí letošních celoročních oslav, při kterých si ČSZM připomíná sedmisté výročí udělení privilegia používání českého lva ve znaku řeznického cechu a práva nástupu tohoto cechu v čele všech řemesel.

 

Konference se uskuteční v areálu Výstaviště České Budějovice a.s. (pavilon Z - 1.patro) v průběhu konání 37. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka.

 

Vzhledem k neustále rostoucím požadavkům všech součástí vnějšího prostředí na obor zpracování masa je jednou z hlavních pracovních náplní Českého svazu zpracovatelů masa právě provádění vzdělávacích, školících a informačních činností. Zajištění této konference bylo přitom významně podpořeno dotačními prostředky z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, jehož administrátorem je Státní zemědělský intervenční fond.

 

Tématické okruhy konference „Konference Maso a masné výrobky – co má vědět výrobce a spotřebitel", která je určena především pro širší odbornou veřejnost, zahrnují hodnocení významu masa ve výživě člověka, informace o výživových a zdravotních tvrzeních, laboratorní kontrolu, parametry a hodnocení masa a masných výrobků, novinky v potravinářské legislativě, značení potravin. Cílem konference je především výměna zkušeností ve vztahu k těmto okruhům na profesní úrovni.