​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126logo NPO

 

Projekt
„Vzdělávání členů ČSZM v DIGI dovednostech“

 

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008451

Doba realizace projektu: 1.1.2024 - 30.9.2025

Celková výše projektu: 19 964 620,80 Kč

Příjemcem je Český svaz zpracovatelů masa.