• Český svaz zpracovatelů masa
  Český svaz zpracovatelů masa

   je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob podnikajících v oboru nákupu, zpracování a prodeje jatečných zvířat, masa a masných výrobků...

  Přečtěte si více
 • Hlavním posláním Svazu
  Hlavním posláním Svazu

  je ochrana zájmů svých členů, přidružených členů a čestných členů, zajišťování koordinace společných činností, zajišťování odborných služeb v oblasti výrobního a obchodního poradenství...

  Přečtěte si více
 • Svaz podporuje a chrání
  Svaz podporuje a chrání

  oprávněné podnikatelské, ekonomické, sociální a společenské zájmy svých členů, přidružených členů a čestných členů. Prosazuje rozvoj a obhajuje postavení svých členů...

  Přečtěte si více
Logo MZE

Tvorba těchto stránek byla podpořena ze státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu pro nestátní neziskové organizace.
Stránky nemusí vyjadřovat stanovisko donora.

POSLEDNÍ NOVINKY

Děkujeme Vám za spolupráci a projevenou důvěru v letošním roce.

Do nového roku 2023 Vám přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Český svaz zpracovatelů masa uspořádal dne 8.listopadu 2022 již 12. setkání a konferenci masného průmyslu Meating 2022 v OREA Congress Hotelu Brno (Hotel Voroněž).

Každé odvětví potřebuje své výroční setkání, kde zazní aktuální informace o legislativě, trendech i nových příležitostech pro rozvoj. V masném průmyslu se takové setkání uskutečnilo již podvanácté dne 8. listopadu 2022 v OREA CONGRESS HOTEL BRNO. MEATING 2022 se konal pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.

Vážený pane předsedo,
v reakci na Váš dopis, který se týká notifikace vyhlášky Slovenské republiky, která stanovuje podmínky porážky farmové zvěře a skotu chovaného pod širým nebem střelnou zbraní Vám sděluji, že uvedená rizika spojená si plně uvědomujeme a věnujeme jim patřičnou pozornost v rámci probíhajících jednání se Státní veterinární správou.

S provedením porážky na pastvě obecně souhlasíme, nikoliv však s porážkou skotu chovaného pod širým nebem střelnou zbraní s volným projektilem.

... 

Ministerstvo zemědělství
Ing. Petr Jílek
náměstek pro řízení sekce
Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání

Věc: Nesouhlas s notifikací vyhlášky Slovenské republiky, kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách porážky farmové zvěře a skotu chovaného pod širým nebem střelnou zbraní s volným projektilem v místě chovu zvířete a na farmových jatkách.

 

Hlavním posláním Českého svazu zpracovatelů masa je ochrana zájmů svých členů, přidružených členů a čestných členů, zajišťování koordinace společných činností, zajišťování odborných služeb v oblasti výrobního a obchodního poradenství, vzdělávacích a školících činností, výchovy dorostu a učňů, vydávání certifikátů o výrobcích členů a uplatňování zájmů členských subjektů ve vnitřním i vnějším ekonomickém prostředí. Svaz podporuje a chrání oprávněné podnikatelské, ekonomické, sociální a společenské zájmy svých členů, přidružených členů a čestných členů. Hlavní činností ČSZM je zastupování zájmů masozpracujícího průmyslu vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným orgánům a organizacím, jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí s jeho zájmy.

Na 5 otázek odpovídá: Karel Pilčík, předseda Českého svazu zpracovatelů masa

1. Masný průmysl, ale i menší výrobci a zpracovatelé masa zažívají těžké období v souvislosti s rychlým a extrémním nárůstem cen všech vstupů. Přitom podléhají kritice, že zdražují neopodstatněně. Jaké stanovisko v otázce cen masných výrobků zastává Český svaz zpracovatelů masa?

Zdražuje se vše, tedy i ceny výsekového masa a dalších výrobků z masa. Ale tam to má svůj řád. Daleko horší je situace v cenách dalších nezbytných vstupů. Pomocné materiály, aditiva, střeva se zdražují živelně a bez avíz. Dodavatelé se s námi nebaví. Vezmeš, nevezmeš je pak jen naše rozhodnutí, ale bez střev se špekáček vyrobit nedá. Nárůsty těchto nezbytných složek do výroby jsou 5–10 procentní. K tomu cena elektrické energie stoupla více než desetinásobně a plynu také. Prostor pro obchodní vyjednávání neexistuje. Je to podivný obchodní vztah. Dříve činil podíl energií na ceně výrobku 3 % a nyní 8 %. Je nezbytné šetřit a hledat všechny cesty k minimalizaci spotřeby všech druhů energií. Takže i masné výrobky je nutné zdražovat a nedostat výrobní podniky do červených čísel. Není to ale vůbec jednoduchá cesta.

ČSZM vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle §1772 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 "Bude to maso"

ČSZM vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle §1772 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 "Je to maso"

Vážení členové,

Dovolujeme si Vás Informovat, že jihoafrické ministerstvo zemědělství, pozemkové reformy a rozvoje venkova (DALRRD) zakázalo používání názvů podobných masu pro rostlinné alternativy (viz příloha).Chcete se stát členem?

Český svaz zpracovatelů masa

Hlavním posláním Svazu je ochrana zájmů svých členů, přidružených členů a čestných členů, zajišťování koordinace společných činností, zajišťování odborných služeb v oblasti výrobního a obchodního poradenství...

Volejte  234 697 755 Nebo se registrujte