1. Market situation.
  2. Export refunds.
  3. Amendment on pig carcase grading methods in France.
  4. Authorisation of pig carcase grading methods in Lithuania.
  5. Any other business.

Pod tímto internetovým odkazem naleznete dokument obsahující český překlad Návrhu legislativního usnesení Evropského parlamentu ve vztahu k případnému zrušení povinného zavedení systému HACCP v tzv. mikropodnicích.

Dne 1. dubna 2008 nabude účinnosti zákon č. 374/2007 Sb. (vyhlášený v částce 114/2007), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Když se řekne jméno Josef Hantsch, tak to je v masném průmyslu pojem a toto jméno je v posledních téměř 25ti letech spojováno především s významným podnikem masného průmyslu České republiky, s masokombinátem Polička, nyní ZŘUD - Masokombinát Polička a.s. Nechce se nám věřit, že stále usměvavý, lidsky přístupný a především odborník na slovo vzatý se přiblížil ke svým 65ti letům.

Na počátku roku 2008 vyhlašuje Jihomoravský kraj hodnotitelskou soutěž na podporu potravinářských výrobců a výrobků na svém území. Soutěž pod novým názvem „Zlaté plody jižní Moravy" dává příležitost malým i velkým výrobcům ucházet se o prestižní ocenění už na počátku roku a následně udělená ocenění marketingově využít. Odborné komise ve vyhlášených kategoriích udělí ocenění podle přísných kritérií opravdu jen těm nejlepším.

Z důvodu nepříznivých hospodářských výsledků ukončil polský závod ZM Polmeat výrobu (průběhu 4. týdne letošního roku). Jedná se o společnost provozující jatky (prasata a skot), bourárnu a msnou výrobu (230 zaměstnanců). Jednotlivé provozy jsou schváleny pro trh EU a některých třetích zemí. Společnost se nachází v severní části Polska (Brodnica), nyní hledá strategického investora.

V součsné době je pro účely posouzení ze strany Evropské komise připraven první návrh seznamu brazilských exportétů, kteři by měli být certifikováni pro vývoz hovězího masa do EU.

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, stanovuje m.j. kritéria bezpečnosti potravin určených k přímé spotřebě uváděných na trh během doby údržnosti ve vztahu k výskytu L. monocytogenes.

State of play on implementation of the Market Access Partnership

Málokdo by věřil, Ing. Jaromír Štrobl oslavil 26. ledna letošního roku své 75. narozeniny. Je to tak. Prý nám čas měří všem stejně, ale při osobním setkání s Ing. Štroblem máme dojem, že si právě pan Štrobl odskočil z pracovního procesu a zub času na něho nepůsobí. Vždy milý a usměvavý přijme pozvání a rád se setká s pracovníky našeho oboru, které valnou měrou vyučoval, vychovával a na které lidsky neuvěřitelných pětatřicet let působil na Střední průmyslové škole technologie masa v Praze.

V období let 2006 a 2007 byly na úřad Evropské komise podány žádosti slovenských zpracovatelů masa o zápis devíti názvů vybraných masných výrobků do evropského rejstříku zaručených tradičních specialit. V závěru roku 2007 se na toto téma rozpoutala bitva v tuzemských médiích, která v konečném důsledku přivedla obě znesvářené strany k jednacímu stolu. Dne 15.1.2008 se sešly zástupci Českého svazu zpracovatelů masa s jejich slovenskými kolegy. Oba tyto svazy se shodly na potřebě vzájemného sdílení informací o postupech v této záležitosti. Společně definovaným cílem pak je zajištění kompromisního řešení, které by mělo minimalizovat nebezpečí vzniku případného sporu ČR a SR na půdě Evropské komise.