Dne 9.9.2008 byl Českým svazem zpracovatelů masa v rámci slavnostního večera 10. ročníku semináře o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek vyhlášen Mistr oboru 2008.

4. ročník mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelových služeb a veřejného stravování G+H 2009! Letos poprvé souběžně s veletrhem vína.

1. mezinárodní veletrh potravinářských, obalových a tiskařských technologií FOR 3P (FOR PROCESSING PACKAGING PRINTING)

V rámci veletrhu Agrokomplex (Nitra, 21. - 25.8.2008) je ze strany SZIF nabízena možnost zajištění propagace výrobků oceněných značkou KLASA formou prezentace ve vitrínách na stánku Ministerstva zemědělství / SZIF nebo formou ochutnávek.

Volby se konaly na základě nových Stanov a Jednacího a volebního řádu Potravinářské komory ČR, který valná hromada Komory schválila na konci února letošního roku. Mandát nově zvoleného prezidenta i představenstva je nyní čtyřletý, což umožňuje větší kontinuitu v práci Potravinářské komory a realizaci dlouhodobějších projektů.

Zákazníci řeznictví již před více než pěti lety přivítali, že bylo rozhodnuto o značení hovězího masa s ohledem na pohlaví i stáří jatečného kusu. Bylo tak učiněno zejména s ohledem na to, že zákazníci měli zájem o koupi „mladého" masa, které je snáze kuchyňsky zpracovatelné.

Dne 21.2.2008 předložila skupina poslanců sněmovně návrh zákona o významné tržní síle a jejím zneužití.

  1. Market situation.
  2. Export refunds.
  3. Amendment on pig carcase grading methods in France.
  4. Authorisation of pig carcase grading methods in Lithuania.
  5. Any other business.

Pod tímto internetovým odkazem naleznete dokument obsahující český překlad Návrhu legislativního usnesení Evropského parlamentu ve vztahu k případnému zrušení povinného zavedení systému HACCP v tzv. mikropodnicích.

Dne 1. dubna 2008 nabude účinnosti zákon č. 374/2007 Sb. (vyhlášený v částce 114/2007), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Když se řekne jméno Josef Hantsch, tak to je v masném průmyslu pojem a toto jméno je v posledních téměř 25ti letech spojováno především s významným podnikem masného průmyslu České republiky, s masokombinátem Polička, nyní ZŘUD - Masokombinát Polička a.s. Nechce se nám věřit, že stále usměvavý, lidsky přístupný a především odborník na slovo vzatý se přiblížil ke svým 65ti letům.

Na počátku roku 2008 vyhlašuje Jihomoravský kraj hodnotitelskou soutěž na podporu potravinářských výrobců a výrobků na svém území. Soutěž pod novým názvem „Zlaté plody jižní Moravy" dává příležitost malým i velkým výrobcům ucházet se o prestižní ocenění už na počátku roku a následně udělená ocenění marketingově využít. Odborné komise ve vyhlášených kategoriích udělí ocenění podle přísných kritérií opravdu jen těm nejlepším.