​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Publikace ČTPP 2010

V srpnu 2010 byly Českou technologickou platformou pro potraviny (ČTPP) vydány tyto publikace:

 

  1. Označování masných výrobků
  2. RFID - radiofrekvenční identifikace: Důvod k obavám?
  3. Moderní šlechtění a potraviny

 

Web ČTPP

 

Elektronické verze těchto publikací lze zobrazit pomocí níže uvedených odkazů:

Brožura - označování masných výrobků
Brožura - RFID - Důvod k obavám?
Brožura - GMO - Moderní šlechtění a potraviny