​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Profesní způsobilost řidičů

Dne 1. dubna 2008 nabude účinnosti zákon č. 374/2007 Sb. (vyhlášený v částce 114/2007), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Číst dál...

 

MVDr. Josef Hantsch, čestný člen ČSZM, dnes slaví 65. narozeniny

Když se řekne jméno Josef Hantsch, tak to je v masném průmyslu pojem a toto jméno je v posledních téměř 25ti letech spojováno především s významným podnikem masného průmyslu České republiky, s masokombinátem Polička, nyní ZŘUD - Masokombinát Polička a.s. Nechce se nám věřit, že stále usměvavý, lidsky přístupný a především odborník na slovo vzatý se přiblížil ke svým 65ti letům.

Číst dál...

 

Zlaté plody jižní Moravy 2008

Na počátku roku 2008 vyhlašuje Jihomoravský kraj hodnotitelskou soutěž na podporu potravinářských výrobců a výrobků na svém území. Soutěž pod novým názvem „Zlaté plody jižní Moravy" dává příležitost malým i velkým výrobcům ucházet se o prestižní ocenění už na počátku roku a následně udělená ocenění marketingově využít. Odborné komise ve vyhlášených kategoriích udělí ocenění podle přísných kritérií opravdu jen těm nejlepším.

Číst dál...

 

Polský závod ZM Polmeat hledá strategického investora

Z důvodu nepříznivých hospodářských výsledků ukončil polský závod ZM Polmeat výrobu (průběhu 4. týdne letošního roku). Jedná se o společnost provozující jatky (prasata a skot), bourárnu a msnou výrobu (230 zaměstnanců). Jednotlivé provozy jsou schváleny pro trh EU a některých třetích zemí. Společnost se nachází v severní části Polska (Brodnica), nyní hledá strategického investora.

Číst dál...

 

Probíhá certifikace brazilských chovů pro vývoz hovězího masa do EU

V součsné době je pro účely posouzení ze strany Evropské komise připraven první návrh seznamu brazilských exportétů, kteři by měli být certifikováni pro vývoz hovězího masa do EU.

Číst dál...

 

Metodický pokyn - provádění studií na plnění kriterií pro Listeria monocytogenes

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, stanovuje m.j. kritéria bezpečnosti potravin určených k přímé spotřebě uváděných na trh během doby údržnosti ve vztahu k výskytu L. monocytogenes.

Číst dál...

 

Závěry z jednání Poradního výboru EK "Market Access" (24.1.2008)

State of play on implementation of the Market Access Partnership

Číst dál...

 

Ing. Jaromír Štrobl, čestný člen ČSZM, dnes slaví 75. narozeniny

Málokdo by věřil, Ing. Jaromír Štrobl oslavil 26. ledna letošního roku své 75. narozeniny. Je to tak. Prý nám čas měří všem stejně, ale při osobním setkání s Ing. Štroblem máme dojem, že si právě pan Štrobl odskočil z pracovního procesu a zub času na něho nepůsobí. Vždy milý a usměvavý přijme pozvání a rád se setká s pracovníky našeho oboru, které valnou měrou vyučoval, vychovával a na které lidsky neuvěřitelných pětatřicet let působil na Střední průmyslové škole technologie masa v Praze.

Číst dál...

 

Český nebo slovenský špekáček? Konec sporů!

V období let 2006 a 2007 byly na úřad Evropské komise podány žádosti slovenských zpracovatelů masa o zápis devíti názvů vybraných masných výrobků do evropského rejstříku zaručených tradičních specialit. V závěru roku 2007 se na toto téma rozpoutala bitva v tuzemských médiích, která v konečném důsledku přivedla obě znesvářené strany k jednacímu stolu. Dne 15.1.2008 se sešly zástupci Českého svazu zpracovatelů masa s jejich slovenskými kolegy. Oba tyto svazy se shodly na potřebě vzájemného sdílení informací o postupech v této záležitosti. Společně definovaným cílem pak je zajištění kompromisního řešení, které by mělo minimalizovat nebezpečí vzniku případného sporu ČR a SR na půdě Evropské komise.

Číst dál...

 

Závěry z jednání Rady ministrů zemědělství EU (21.1.2008)

1. Work programme of the Presidency

 • Health Check,
 • CAP,
 • International affairs,
 • Food safety, veterinary and phytosanitary field.
Číst dál...

 

Závěry z jednání Řídícího výboru EK pro hovězí maso (17.1.2008)

 1. Vývozní subvence → beze změn.
  Diskuze o návrhu změn nařízení (EHS) č. 2342/1992: jedná se o návrh vydání úplného znění tohoto nařízení, které bude zahrnovat doposud přijaté novelizace (z věcného hlediska se obsah nařízení měnit nebude).
 2. Diskuze o dopadu výskytu katarální horečky ovcí na území EU.
 3. Příprava nařízení ES, které bude omezovat dovoz hovězího masa z Brazílie → toto nařízení je připraveno k publikaci v Úředním věstníku EU.
 4. Datum příštího jednání Řídícího výboru EK pro hovězí maso: 21.2.2008.
 5. Přiložena je prezentace o aktuální situaci na trhu EU s hovězím masem (soubor ve formátu PDF).
Číst dál...