1. Work programme of the Presidency

 • Health Check,
 • CAP,
 • International affairs,
 • Food safety, veterinary and phytosanitary field.

 1. Vývozní subvence → beze změn.
  Diskuze o návrhu změn nařízení (EHS) č. 2342/1992: jedná se o návrh vydání úplného znění tohoto nařízení, které bude zahrnovat doposud přijaté novelizace (z věcného hlediska se obsah nařízení měnit nebude).
 2. Diskuze o dopadu výskytu katarální horečky ovcí na území EU.
 3. Příprava nařízení ES, které bude omezovat dovoz hovězího masa z Brazílie → toto nařízení je připraveno k publikaci v Úředním věstníku EU.
 4. Datum příštího jednání Řídícího výboru EK pro hovězí maso: 21.2.2008.
 5. Přiložena je prezentace o aktuální situaci na trhu EU s hovězím masem (soubor ve formátu PDF).

 1. Vývozní subvence → beze změn.
 2. Úroveň referenčních cen drůbežího masa pro omezení dovozu do EU z vybraných třetích zemí → viz. přiložený dokument "Poultry import security 18.1.2008".
 3. Datum příštího jednání Řídícího výboru EK pro drůbeží maso: 21.2.2008.
 4. Přiložena je prezentace o aktuální situaci na trhu EU s drůbežím masem (soubor ve formátu PDF).

 1. Vývozní subvence → beze změn.
 2. Diskuze o obsahu 1. části protokolu ve věci rozšíření schválených metod pro klasifikaci JUT prasat v Dánsku.
 3. Datum příštího jednání Řídícího výboru EK pro vepřové maso: 21.2.2008.
 4. Přiložena je prezentace o aktuální situaci na trhu EU s vepřovým masem (soubor ve formátu PDF).
 5. Různé

Místo a datum: Plovdiv, Bulharsko, 12. - 17. května 2008

Pořadatel: Agentura CzechTrade

 1. Market situation price trends, slaughterings, consumption and trade within the EU and with third countries).
 2. Exchange of views and possible request for an opinion on a draft Commission Regulation fixing the refunds in the beef sector.
 3. Exchange of views and possible request for an opinion on a draft Commission Regulation on imports of pure-bred breeding animals of the bovine species from the third countries and the granting of export refunds thereon - Codification of Regulation (EEC) No 2342/92.
 4. Any other business.
 1. Market situation.
 2. Exchange of views and possible request for an opinion on a draft Commission Regulation fixing the export refunds.
 3. Exchange of views on part I of the protocol in view to authorize methods for the grading of pig carcases in Denmark.
 4. Exchange of views on part I of the protocol in view to authorize methods for the grading of pig carcases in Greece.
 5. Any other business.
 1. Market situation.
 2. Exchange of views and possible opinion on a draft Commission Regulation fixing the export refunds.
 3. Exchange of views and opinion on a draft Commission regulation fixing the representative prices (import security).
 4. Any other business.

Všem členským subjektům ČSZM, partnerským organizacím a ostatním návštěvníkům našich internetových stránek přejeme příjemné a klidné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů v novém roce 2008.

DRAFT Commission Decision published

As indicated in the last update, the Decision voted last week was published on the Official Journal on Saturday, with the number 2007/588/EC.

DRAFT Commission Decision voted

The new DRAFT amends the annexes to Decision 2007/554/EC.