​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Nejlepší závěrečná práce VŠ studia v oboru zpracování masa v roce 2012

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 9.10.2012 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu uděleno ocenění za nejlepší závěrečnou práci vysokoškolského studia v oboru zpracování masa v roce 2012.

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, předal toto ocenění paní Ing. Bc. Bo-Anne Rohlík, Ph.D. za vynikající disertační práci s názvem Využití analýzy obrazu v technologii masa. Ing. Kloud u této příležitosti uvedl:

Ing. Bo-Anne Rohlík se narodila v Pretorii v Jihoafrické republice. Pracuje na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze jako samostatný vědecký pracovník v oboru technologie masa. Je autorkou či spoluautorkou řady publikací a členkou hodnotitelské komise KLASA.
Ing. Rohlík ve své disertační práci spojuje využití moderní analytické metodiky s řešením problémů současné masné technologie. Vedle čistě teoretických aspektů si její práce všímá i potřeb praxe. Řada výsledků byla již v praxi prakticky využita. Při zpracování práce autorka prostudovala poměrně rozsáhlý soubor literárních údajů, informace utřídila a vybrala vhodnou metodiku pro řešení řady aspektů kvality masa a masných výrobků, včetně zajištění potřebné údržnosti a zdravotní nezávadnosti.
Bo-Anne Rohlík hovoří anglicky, německy a také afrikánsky.

 

Atmosféru odborné i společenské části školení si můžete připomenout níže a celou fotogalerii naleznete zde.

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Prezentace - školení pracovníků masného průmyslu 2012
Seznam partnerů - školení pracovníků masného průmyslu 2012