Český svaz zpracovatelů masa ve spolupráci s Ústavem konzervace potravin FPBT VŠCHT Praha a FVHE VFU Brno

pořádá

Školení pracovníků masného průmyslu

Národní soustava kvalifikací (NSK) je přehledem celostátně uznávaných kvalifikací v České republice, který popisuje, co je potřeba umět pro výkon jednotlivých povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti.

ŘEMESLA V POŘÁDKU

Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost

STÁLÁ EXPOZICE od 28. května 2014 v zámeckém areálu Ctěnice Muzea hlavního města Prahy.

Český svaz zpracovatelů masa pořádá již 7. ročník soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku.

Účast v soutěži není zpoplatněna, ani není podmíněna členstvím účastníka v Českém svazu zpracovatelů masa.

Dusitan sodný nebo dusitan draselný se používá jako podíl dusitanové solicí směsi k solení masa a masných výrobků. Dusitan je toxickou látkou, což může vyvolat obavy z jeho příjmu v potravinách. Obsah dusitanů v masných výrobcích je regulován a střežen hygienickým dozorem velmi důkladně a systematicky tak, že konzumace našich průmyslově vyráběných masných výrobků je zdravotně naprosto bezpečná.

Všem členským subjektům ČSZM, partnerským organizacím a ostatním návštěvníkům našich internetových stránek přejeme příjemné a klidné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů v novém roce 2014.

ČSZM ve spolupráci se společností GS1 Czech Republic pro Vás připravuje workshop na téma nové symboliky GS1 DataBar.

Český svaz zpracovatelů masa konstatuje, že 4. ročník Školení pracovníků masného průmyslu, který se uskutečnil dne 8.10.2013 v berounském hotelu Best Western Grand, byl z pohledu organizátora úspěšnou akcí, jejíž hlavní náplní byl jednak odborný program tvořený množstvím zajímavých přednášek a prezentací, ale rovněž i slavnostní večer, kde došlo k předání výročních ocenění ČSZM...

Českým svazem zpracovatelů masa byl dne 8.10.2013 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu vyhlášen Mistr oboru 2013.

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 8.10.2013 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu uděleno čestné členství ČSZM.

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 8.10.2013 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu uděleno ocenění za nejlepší závěrečnou práci vysokoškolského studia v oboru zpracování masa v roce 2013.