​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Jaromír Kotoun - Mistr oboru 2012

Českým svazem zpracovatelů masa byl dne 9.10.2012 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu vyhlášen Mistr oboru 2012.

Prestižní ocenění ČSZM za odbornost a mimořádné profesní úspěchy v oboru zpracování masa bylo letos předáno panu Jaromíru Kotounovi.


Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, o panu Kotounovi uvedl následující informace:

Jaromír Kotoun se narodil v rodině soukromě hospodařícího rolníka. Absolvoval Střední zemědělskou a technickou školu - obor ekonomika a po vojenské základní službě nastoupil do zemědělského podniku. Po dvou letech praxe začal pracovat v nákupním oddělení v Jihočeském průmyslu masném, kde vykonával funkci vedoucího nákupního oddělení a následně jako vedoucí odbytu v obchodním oddělení. Posléze zastával funkci obchodního náměstka a obchodního ředitele. Jeho další kroky vedly do obchodního oddělení soukromé firmy Jan Prantl, Masný průmysl Žirovnice, do funkce obchodního manažera. Ve společnosti PRANTL Masný průmysl s.r.o. pracuje Jaromír Kotoun doposud.

Jaromír Kotoun je ženatý, má dvě dcery, syna a pět vnoučat. Jeho profesní kariéru ovlivnila i skutečnost, že ze strany matky její sourozenci pracovali u svého strýce pana Bílka v Kostelci, kde získali odborné zkušenosti v tomto oboru a tomuto oboru zasvětili celý svůj pracovní život. Od nich pak získal nemálo informací a zkušeností.

V masném průmyslu Jaromír Kotoun pracuje téměř čtyři desítky let. Prošel dvěma zcela různými obdobími, kde obchod prodělal svůj historický vývoj.

 

Atmosféru odborné i společenské části školení si můžete připomenout níže a celou fotogalerii naleznete zde.

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Prezentace - školení pracovníků masného průmyslu 2012
Seznam partnerů - školení pracovníků masného průmyslu 2012