​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Čestná členství ČSZM za rok 2012 udělena!

Českým svazem zpracovatelů masa byla dne 9.10.2012 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu udělována čestná členství ČSZM.

Nejvýznamnější individuální ocenění ČSZM za celoživotní přínos pro obor zpracování masa si letos převzaly tyto osobnosti:

Ing. Jan Andrys a pan Václav Kurka

 

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, k těmto osobnostem uvedl následující informace:

  1. Ing. Jan Andrys vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Ve své profesní kariéře působil jako hlavní ekonom v zemědělském družstvu Lešná či jako hlavní ekonom v Agropodniku Valašské Meziříčí. V souvislosti s privatizačním projektem Masný průmysl Krásno byl velkou oporou předsedy představenstva pana Karla Pilčíka. Ve společnosti MP Krásno v současné době působí jako zástupce generálního ředitele. Jan Andrys je člověk čestný, seriozní, rozvážný a inteligentní. Díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti potravinářského a masného průmyslu je skutečným znalcem oboru a s velkou ochotou vždy svým kolegům poskytuje cenné informace. V roce 2012 ukončil Jan Andrys své dlouhodobé členství v představenstvu Českého svazu zpracovatelů masa, kde působil několik volebních období.
  2. Pan Václav Kurka je zakladatelem firmy Jatka Kurka v Oticích. Narodil se v rolnické rodině a již od dětství se stal jeho zálibou kromě chovu hospodářských zvířat také chov holubů. Vystudoval Střední zemědělskou technickou školu v Opavě, obor zootechnik. Po jejím ukončení začal pracovat jako zootechnik v místním tehdejším JZD Pokrok Otice a postupem času se stal hlavním zootechnikem. Po převratu ho začala lákat představa soukromého podnikání a tak v roce 1991 začal podnikat v pronajatých prostorách JZD Pokrok Otice v oboru řeznictví-uzenářství. Během svého podnikání mnohokrát modernizoval provoz přestavěný na porážku prasat a skotu, bourárnu a také na výrobnu masných výrobků. V letech 1997-1998 proběhla na jateckém provozu jedna z velkých přestaveb a provoz se zredukoval pouze na porážku jatečných prasat. Až do roku 2004 byl Václav Kurka jediným vlastníkem a majitelem této rozrůstající se firmy. V roce 2004 přivedl do firmy i své tři děti. V současné době již není společníkem firmy, ale aktivně se zapojuje do jejího rozvoje a pomáhá hlavně v sekci nákupu prasat. Díky píli pana Václav Kurky se společnost Jatka Kurka stala známou nejen po celé České republice, ale i na Slovensku, v Rakousku či Německu. Člověk přímý, charakterový, kamarádský, ale v práci vytrvalý a nesmlouvaný, to je pan Václav Kurka.

 

Atmosféru odborné i společenské části školení si můžete připomenout níže a celou fotogalerii naleznete zde.

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Prezentace - školení pracovníků masného průmyslu 2012
Seznam partnerů - školení pracovníků masného průmyslu 2012