​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126Ročenka SEUROP 2011

V letošním roce MZe ČR ve spolupráci s VÚŽV Uhříněves publikovalo výsledky klasifikace jatečně upravených těl prasat a skotu v ČR za rok 2011.

 

Ročenka SEUROP 2011 je k dispozici ke stažení pod níže uvedeným odkazem.