​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Nejlepší učeň oboru v roce 2014

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 7.10.2014 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu uděleno ocenění nejlepšímu učni oboru řezník-uzenář v uplynulém školním roce.

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, předal toto ocenění za dosahování vynikajících výsledků při studiu jak v teorii, tak v praxi, ale také za přední umístění v odborných soutěžích panu Jakubu Juračkovi a následně uvedl:

Učeň třetího ročníku Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Poličkapan Jakub Juračka, v průběhu studia dosahuje velmi dobrých studijních výsledků. Školu pravidelně propaguje na akcích pořádaných odborem školství Pardubického kraje.
Jeho přístup k výkonu odborné praxe je velmi aktivní. Již od 1. ročníku bylo zřejmé, že ho řemeslo velmi zajímá a chce v něm dosahovat nadprůměrných výsledků. Na konci 1. ročníku byl schopen vyrobit základní řeznické výrobky, jako jsou jitrnice, tlačenka a kroupová i žemlová jelítka. To potvrdil při účasti na přehlídce odborných dovedností žáků oboru Řezník - uzenář ve Valašském Meziříčí, kde vzorně reprezentoval svoji školu. V bourání a vykosťování vepřových půlek dosahuje vysoké odbornosti. O svých rodičích mluví s respektem a úctou. Doma mají malé hospodářství, kde je také velkým pomocníkem. Své zkušenosti z domova přenáší i do vyučovacího procesu. Jeho morální kredit je vysoký.

 

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Prezentace - školení pracovníků masného průmyslu 2014
Seznam partnerů - školení pracovníků masného průmyslu 2014