​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Nejlepší závěrečná práce VŠ studia v oboru zpracování masa v roce 2014

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 7.10.2014 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu uděleno ocenění za nejlepší závěrečnou práci vysokoškolského studia v oboru zpracování masa v roce 2014.

Toto ocenění si z rukou Ing. Jaromíra Klouda, předsedy ČSZM, převzal Mgr. Ing. Zdeněk Pavlík, Ph.D. za vynikající disertační práci s názvem Jakostní parametry masných výrobků a metody pro jejich hodnocení. Ing. Kloud u této příležitosti uvedl:

Mgr. Ing. Zdeněk Pavlík, Ph.D. pochází z Rosic u Brna. Je absolventem bakalářského a navazujícího magisterského studia v oboru Bezpečnost a kvalita potravin na Fakultě veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. A dále také navazujícího magisterského studia v oboru Chemie potravin a biotechnologie na Fakultě chemické, Vysokého učení technického Brno.
Doktorský studijní program realizoval na Ústavu hygieny a technologie masa, Fakulta veterinární hygieny a ekologie. Svou disertační práci na téma "Jakostní parametry masných výrobků a metody pro jejich hodnocení" zpracoval pod vedením profesorky Ivy Steinhauserové ve spolupráci s doktorem Josefem Kameníkem a doktorkou Alenou Salákovou.
Po studiu byl zaměstnán jako pracovník masné výroby ve společnosti Steinhauser. Nyní pracuje jako konzultant v poradenské firmě v oblasti potravinářského průmyslu pro tvorbu HACCP v technologii výroby, provádění auditů, přípravu na certifikace IFS, BRS, aj.

 

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Prezentace - školení pracovníků masného průmyslu 2014
Seznam partnerů - školení pracovníků masného průmyslu 2014