​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Nejlepší student oboru v roce 2014

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 7.10.2014 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu uděleno ocenění nejlepšímu studentovi oboru zpracování masa v uplynulém školním roce.

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, předal toto ocenění za mimořádné studijní výsledky panu Miroslavu Panuškovi a následně uvedl:

Student Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologiípan Miroslav Panuška, studuje třetí ročník oboru Zpracování masa. Pro studium se rozhodl na základě rodinné tradice. V oboru působil jeho dědeček i pradědeček. Po ukončení středoškolského studia technologie masa by rád pokračoval ve studiu na vysoké škole a rovněž by chtěl získat odborné zkušenosti při praxi v zahraničí. Získané teoretické i praktické zkušenosti by následně chtěl prohloubit prací u některé z tuzemských masozpracovatelských společností, aby si v budoucnu mohl založit vlastní úspěšnou firmu.

 

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Prezentace - školení pracovníků masného průmyslu 2014
Seznam partnerů - školení pracovníků masného průmyslu 2014