​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÁ PRODEJNA ROKU 2014 - výsledky krajských kol

Český svaz zpracovatelů masa v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu dne 7.10.2014 vyhlásil výsledky soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2014.

Již sedmý ročník soutěže byl zahájen 1. května 2014 a probíhal až do konce září 2014. Přihlášeným prodejnám byly rozeslány propagační materiály týkající soutěže a prodejny pak měly možnost vystavit tyto propagační materiály jak na vchodových dveřích, tak i na prodejním pultu. Hodnocení prodejen probíhalo dvoukolově, přičemž během krajských kol byly prodejny navštíveny hodnotitelem ("tajným zákazníkem"). Hodnocení celostátního kola opět utajeným způsobem zajišťovala odborná hodnotitelská porota. V obou kolech soutěže se při hodnocení zohledňovala následující kritéria:

 • Upoutávka na prodejnu, exteriér a vstup do prodejny
 • První dojem po vstupu do interiéru
 • Šíře sortimentu
 • Úroveň prezentace sortimentu
 • Plnění informačních povinností konečnému spotřebiteli
 • Úroveň obsluhujícího personálu
 • Úroveň technického vybavení
 • Nabídka convenience food a doplňkového sortimentu
 • Umístění propagačních materiálů
 • Nabídka a šíře sortimentu z kategorie regionálních výrobků, výrobků s označením Český výrobek, KLASA, Zaručená tradiční specialita, Chráněné označení původu nebo Chráněné zeměpisné označení
 • Subjektivní dojem hodnotitele

 

Letos se do soutěže přihlásilo celkem 43 prodejen ze všech 14ti krajů ČR. Z těch pak odborná porota vybrala následujících 14 finalistů:

Účastí v této soutěži měly přihlášené prodejny možnost prezentovat kvalitu sortimentu i celkovou úroveň prodeje. V neposlední řadě také prokázat vysoký standard poskytovaného servisu a jeho přínos koncovým spotřebitelům.
Vítězné řeznicko-uzenářské prodejny splňují zásady moderního prodeje i nadstandardní požadavky zákazníků. Jsou vysoce profesionální, důsledně dodržují hygienické normy, mají velký výběr kvalitních masných výrobků i odborně proškolený personál, který má přehled a dokáže na dotazy spotřebitelů adekvátně reagovat.

 

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Prezentace - školení pracovníků masného průmyslu 2014
Seznam partnerů - školení pracovníků masného průmyslu 2014