​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Řemesla v pořádku - výstava

ŘEMESLA V POŘÁDKU

Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost

STÁLÁ EXPOZICE od 28. května 2014 v zámeckém areálu Ctěnice Muzea hlavního města Prahy.

 

Muzeum hlavního města Prahy má jednu z nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě, ty nejlepší předměty sbírky jsou základem stálé expozice představující příběhy profesního sdružování řemeslníků.

Historie profesních sdružení řemeslníků se začala psát v Evropě v 11. a 12. století. V tehdy vznikajících městech se usazovali převážně řemeslníci. Sdružovali se do tzv. cechů, v českém prostředí se užíval název pořádky. Chtěli udržovat řemeslo v pořádku, tedy pěstovat dobré vztahy, kontrolovat kvalitu výrobků, udržovat ceny, společně pečovat o nemocné apod.

Řemeslníci se pravidelně scházeli. Obřadné schůze se konaly se v cechovních domech, nebo hospodách. Jednání začalo, když na stole otevřeli cechovní pokladnu. Do ní platili příspěvky, či pokuty a vypláceli z ní dávky v nouzi. Cechmistr míval feruli, jakési žezlo značící jeho funkci, sloužící i k slavnostnímu vyplácení učňů a tovaryšů. Řemeslníci se účastnili průvodů u příležitostí korunovací nebo církevních svátků a nosili v nich pestrobarevné korouhve. Být řemeslníkem znamenalo závazek na celý život, když řemeslník zemřel, cech mu vystrojil pohřeb. Pokladny, ferule, korouhve, pohřební štíty, holby, vilkumy, mistrovské práce a další předměty zdobené znaky cechů jsou vystaveny ve stálé expozici.

Expozice nebude omezena pouze dobou existence cechů, které byly zrušeny roku 1859. Bude zde představen také vývoj řemeslných sdružení po roce 1859 v jednotlivých časových etapách: do roku 1948, do roku 1989 až po současnost. V rámci prezentace současnosti byly vybrány organizace, které patří mezi nejaktivnější u nás. Zastupena budou tradiční řemesla, jako jsou řezníci, vinaři, kuchaři a cukráři, kadeřníci, nábytkáři, kováři, kamnáři, kameníci, kominíci, klempíři a pokrývači, architekti. Zároveň budou představeny profese, které bychom v dávné historii marně hledali: IT, cestovní ruch, muzejnictví a také asociace sdružující mnohá další řemesla. Také tyto obory ctí principy zakotvené už u středověkých cechů.

 

Další informace: Muzeum hl. města Prahy

 

140402 Vystava Remesla v poradku 2014