​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Čestná členství ČSZM za rok 2015 udělena!

Českým svazem zpracovatelů masa byla dne 13.10.2015 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu udělena čestná členství ČSZM.

Nejvýznamnější individuální ocenění ČSZM za celoživotní přínos pro obor zpracování masa si letos převzaly tyto osobnosti: MVDr. František Blažek a Ing. Jiří Stejskal.

 

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, k těmto osobnostem uvedl následující informace:

  • MVDr. František Blažek se narodil do řeznické rodiny, což velmi zjednodušilo jeho volbu povolání. Vyučil se řezníkem a uzenářem, je absolventem Střední průmyslové školy technologie masa v Praze a Vysoké školy veterinární a farmaceutické v Brně. Svůj profesní život po praxi zahájil v Českých Budějovicích na podnikovém ředitelství Jihočeského průmyslu masného. Dále pracoval po mnoho let jako ředitel závodu téhož podniku nejprve v Žirovnici a poté v Plané nad Lužnicí.
  • Ing. Jiří Stejskal je vyučeným řezníkem a uzenářem, absolventem Střední průmyslové školy technologie masa v Praze a Vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích. Svoji profesní kariéru zahájil v Masokombinátu Planá nad Lužnicí v obtížném období uvádění závodu do zkušebního a trvalého provozu. Vedle úspěšné řídící činnosti byl velmi populární mezi řeznickým dorostem také jako vedoucí jezdeckého oddílu závodu. Závěrem svého profesního období zastával funkci ředitele závodu Jihočeského průmyslu masného v Českých Budějovicích. V důchodovém věku se věnuje práci na svém statku a se svoji manželkou také jezdeckému sportu.

 

Video-prezentaci ze slavnostního vyhlašování výročních ocenění ČSZM.