​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÁ PRODEJNA ROKU 2015 - výsledky krajských kol

Český svaz zpracovatelů masa v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu dne 13.10.2015 vyhlásil výsledky soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2015.

Již osmý ročník soutěže byl zahájen 1. května 2015 a probíhal až do konce září 2015. Přihlášeným prodejnám byly rozeslány propagační materiály týkající soutěže a prodejny pak měly možnost vystavit tyto propagační materiály jak na vchodových dveřích, tak i na prodejním pultu. Hodnocení prodejen probíhalo dvoukolově, přičemž během krajských kol byly prodejny navštíveny hodnotitelem ("tajným zákazníkem"). Hodnocení celostátního kola opět utajeným způsobem zajišťovala odborná hodnotitelská porota. V obou kolech soutěže se při hodnocení zohledňovala tato hlavní kritéria:

 • Hygiena prodeje
 • Plnění informačních povinností konečnému spotřebiteli
 • Šíře sortimentu
 • Úroveň prezentace sortimentu
 • Úroveň obsluhujícího personálu (zbožíznalství, vstřícnost, ochota)

 

Dále byla hodnocena tato pomocná kritéria:

 • Upoutávka na prodejnu, exteriér a vstup do prodejny
 • První dojem po vstupu do interiéru
 • Úroveň technického vybavení
 • Nabídka doplňkového sortimentu
 • Nabídka polotovarů a sortimentu z teplého pultu
 • Umístění propagačních materiálů
 • Nabídka a šíře sortimentu z kategorie regionálních výrobků, výrobků s označením KLASA, Regionální potravina, Česká potravina, Vyrobeno v České republice, Český výrobek (garantováno PK ČR), Zaručená tradiční specialita, Chráněné označení původu nebo Chráněné zeměpisné označení, apod.
 • Celkové subjektivní hodnocení

 

Letos se do soutěže přihlásilo celkem 48 prodejen ze všech 14ti krajů ČR. Z těch pak odborná porota vybrala následujících 11 finalistů (krajské vítězství nebylo vyhlášeno v těch krajích, kde žádná z přihlášených prodejen nesplnila podmínky pro postup do celostátního kola podle platných pravidel soutěže):

 

Účastí v této soutěži měly přihlášené prodejny možnost prezentovat kvalitu sortimentu i celkovou úroveň prodeje. V neposlední řadě také prokázat vysoký standard poskytovaného servisu a jeho přínos koncovým spotřebitelům.
Vítězné řeznicko-uzenářské prodejny splňují zásady moderního prodeje i nadstandardní požadavky zákazníků. Jsou vysoce profesionální, důsledně dodržují hygienické normy, mají velký výběr kvalitních masných výrobků i odborně proškolený personál, který má přehled a dokáže na dotazy spotřebitelů adekvátně reagovat.

 

Video-prezentaci ze slavnostního vyhlašování výročních ocenění ČSZM.