​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126Školení pracovníků masného průmyslu 2015

Český svaz zpracovatelů masa

pořádá

Školení pracovníků masného průmyslu

Datum: 13. října 2015

Místo: Orea Hotel Voroněž, Brno


Organizační garant: Český svaz zpracovatelů masa

Zaměření školení:

  • Nové legislativní požadavky na výrobu a označování masa a masných výrobků.
  • Úřední dozor nad výrobou a prodejem masa a masných výrobků.
  • Nové technologie v masné výrobě.
  • Problematika významné tržní síly.
  • Iniciativa pro férový obchod.
  • Elektronická evidence tržeb.

Orea Hotel VORONĚŽ v Brně nabízí dostatečnou kongresovou i ubytovací kapacitu a dobrou dopravní dostupnost. Součástí akce bude rovněž společenský večer, během kterého bude Český svaz zpracovatelů masa udělovat významná ocenění pracovníkům masného průmyslu a rovněž bude vyhlašovat výsledky soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2015. Jedná se také bezesporu o vhodnou příležitost pro neformální setkání kolegů a obchodních partnerů.

Předběžnou pozvánku na školení naleznete níže v přiložených dokumentech. Přesný program akce s pozvánkou a organizačními pokyny zde bude umístěn dodatečně, v dostatečném časovém předstihu.