​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126Seminář - legislativní požadavky na označování masa a masných výrobků

Dne 11.6.2015 se v posluchárně pavilonu prof. Lenfelda VFU Brno uskuteční seminář Legislativní požadavky na označování masa a masných výrobků.

Organizátorem semináře je Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno ve spolupráci s Českým svazem zpracovatelů masa a časopisem Maso.

Níže je k dispozici ke stažení pozvánka na tento seminář, jejíž součástí je program semináře a přihláška k účasti. Jednotlivé příspěvky budou cílit zejména na vyhodnocení zkušeností s novými legislativními požadavky, které v dané oblasti přineslo nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům a novelizovaný zákon o potravinách. Rovněž zde bude věnován prostor popisu změn, které budou zapracovány do nových prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

Termín pro zaslání přihlášek je dle pokynů uvedených v pozvánce 25.5.2015. Účast na semináři je zpoplatněna (zástupci členských subjektů ČSZM mohou čerpat 10% slevu z registračního poplatku).