​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126Legislativní požadavky v oboru zpracování masa

Dne 12.4.2016 se v posluchárně pavilonu prof. Lenfelda VFU Brno uskuteční seminář Legislativní požadavky v oboru zpracování masa.

 

Organizátorem semináře je Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno ve spolupráci s Českým svazem zpracovatelů masa a časopisem Maso.

Níže je k dispozici ke stažení pozvánka na tento seminář, jejíž součástí je program semináře a přihláška k účasti.

Termín pro zaslání přihlášek je dle pokynů uvedených v pozvánce 6.4.2016. Účast na semináři je zpoplatněna (zástupci členských subjektů ČSZM mohou čerpat 10% slevu z registračního poplatku).