​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Pavel Holeček - Mistr oboru 2015

Českým svazem zpracovatelů masa byl dne 13.10.2015 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu vyhlášen Mistr oboru 2015.

Prestižní ocenění ČSZM za odbornost a mimořádné profesní úspěchy v oboru zpracování masa bylo letos předáno panu Pavlu Holečkovi. Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, o Pavlu Holečkovi uvedl následující informace:

Pan Pavel Holeček se narodil ve Vysokém Mýtě. Dětství strávil v Chrudimi a již od útlého věku projevoval zájem o vaření a rád pomáhal v kuchyni.

Výuční list i maturitu získal na Střední odborné škole technologie masa v Navrátilově ulici v Praze. Již v rámci studií se aktivně zapojoval do odborné praxe a zajímal se o reálný provoz. Po ukončení studia nastoupil na Holešovická Jatka. Tento velký provoz pro něj v jeho budoucím životě hrál významnou roli. Mohl se zde seznámit nejen s řízením velkého podniku, ale i s tradičními technologickými postupy a poctivými recepturami masných výrobků, na kterých staví dodnes. V roce 1984, po uzavření jatek, působil v pražských masokombinátech Písnice a Čakovice. Právě praxe v těchto velkých provozech dala pevné základy současným schopnostem Pavla Holečka v oblasti efektivního řízení několika řeznictví najednou.

V tomto období se také věnoval studiu na pedagogické fakultě. Základy řemesla, které sám tak dobře zná, předával i studentům na Střední odborné škole zpracování masa a potravin. V tomto krátkém období si dokázal „vychovat“ i současné schopné kolegy, kteří dosud vedou některé "jeho" provozy.

V roce 1992 odešel získávat zkušenosti do Německa. Tam po několika málo letech potkal svého osudového zaměstnavatele – firmu Globus. Spolupracoval ještě s tehdejší německou mateřskou společností na otevření vůbec prvního hypermarketu v České republice. To se podařilo v roce 1996. Od té doby se síť hypermarketů Globus v ČR rozšířila a Pavel Holeček tak nyní odpovídá za všech 15 řeznictví Globus, které jsou součástí unikátního konceptu výroby přímo v zázemí hypermarketu. Pod jeho vedením jak maso, tak i masné výrobky zajistily věhlas tomuto obchodnímu řetězci.

V dnešní době se nebojí bojovat proti tvrdé cenové politice konkurence poctivým přístupem, tradičními recepturami a hlavně nezdolnou vůlí a stálým zdokonalováním, ať už na poli technologií, které jsou v jím řízených provozech na skvělé úrovni, tak i inovativními postupy a snahou o osvětu zákazníků. Řeznictví Globus v čele s Pavlem Holečkem dokazují, že kvalitu a čerstvost nelze ničím nahradit.

Důležitou roli v práci Pavla Holečka hraje i vzdělávání, podporuje současné studenty a nabízí jim výhodné podmínky ve svých provozech. Stávajícím zaměstnancům zastřešuje rekvalifikaci na škole, kterou sám tak dobře zná. Kvalitní a odborný personál považuje za jeden z pilířů úspěchu. Na vzdělávacím systému se podílí i v zahraniční. Od roku 2004 aktivně spolupracuje na rozvoji hypermarketů a řeznictví Globus v Rusku, kde se podílí nejen na samotném startu a zavedení provozu, ale i na vzdělávání personálu, které v tamních podmínkách zdaleka nedosahuje parametrů, na které jsme zvyklí u nás.

Málokdy lze narazit na člověka tak oddaného vlastnímu řemeslu, který se nebojí i v dnešní době tvrdě bojovat za podstatu poctivého řemeslného zpracování, odbornost a svoje úspěchy vnímat především prostřednictvím výsledků své práce. Pavla Holečka všichni jeho kolegové znají jako nesmírně cílevědomého a pracovitého člověka. Kdo má ale tu čest ho poznat i v soukromí, ví, že stejně jako pracovitost je jeho součástí laskavý humor, nesmírný přehled o všem možném dění a hlavně láska ke zvířatům, zejména psům plemene Leonberger, které společně se svou ženou již několik let aktivně chová.

 

Video-prezentaci ze slavnostního vyhlašování výročních ocenění ČSZM.