​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Nejlepší student oboru v roce 2015

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 13.10.2015 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu uděleno ocenění nejlepšímu studentovi oboru zpracování masa v uplynulém školním roce.

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, předal toto ocenění za mimořádné studijní výsledky panu Josefu Vávrovi a následně uvedl:

Student Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologiípan Josef Vávra, studuje čtvrtý ročník oboru Zpracování masa.

Pro studium oboru zpracování masa se rozhodl na základě rodinné tradice. V oboru působí jeho otec a dědeček, v minulosti i pradědeček, kteří pracovali v různých odvětvích, zabývajících se zpracováním masa a masných výrobků. Josef Vávra úspěšně zvládá náročné studium a k jeho oblíbený předmětům patří biologie, technologie, dílenská cvičení, chemie a IT technologie. Po ukončení studia by rád navázal na rodinnou tradici a pracoval rodinné firmě Řeznictví -  uzenářství Vávra ve Vlašimi. Před tím by ještě rád získal odborné zkušenosti prací v zahraničí. Ve volném čase se mimo studia věnuje myslivosti, sportu, četbě a dále prohlubuje své znalosti v informačních technologiích.

 

Video-prezentaci ze slavnostního vyhlašování výročních ocenění ČSZM.