​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Nejlepší závěrečná práce VŠ studia v oboru zpracování masa v roce 2015

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 13.10.2015 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu uděleno ocenění za nejlepší závěrečnou práci vysokoškolského studia v oboru zpracování masa v roce 2015.

Toto ocenění si z rukou Ing. Jaromíra Klouda, předsedy ČSZM, převzal MVDr. Jiří Drápal, Ph.D. za vynikající disertační práci s názvem Potraviny živočišného původu jako zdroj expozice člověka vybraným kovům a metaloidům. Ing. Kloud u této příležitosti uvedl:

MVDr. Jiří Drápal, Ph.D. pochází z Tvarožné nedaleko Brna. V roce 1978 ukončil studium všeobecného veterinárního lékařství na tehdejší Vysoké škole veterinární v Brně. Poté nastoupil do Okresního veterinárního zařízení v Mladé Boleslavi. V letech 1979-1983 působil na Státním veterinárním ústavu v Českém Brodě, odkud přešel na Státní veterinární ústav do Prahy. Zde zastával v letech 1987-1993 pozici vedoucího oddělení chemie a toxikologie. Od 1. ledna 1994 působí na Ústřední veterinární správě SVS ČR, v současnosti je vedoucím oddělení bezpečnosti potravin na odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví.

V letech 1981 a 1984 dr. Drápal úspěšně složil atestaci I. a II. stupně, v letošním roce obhájil disertaci a byl mu udělen titul Ph.D.

 

Video-prezentaci ze slavnostního vyhlašování výročních ocenění ČSZM.