​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Nejlepší učeň oboru v roce 2015

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 13.10.2015 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu uděleno ocenění nejlepšímu učni oboru řezník-uzenář v uplynulém školním roce.

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, předal toto ocenění za dosahování vynikajících výsledků při studiu jak v teorii, tak v praxi, ale také za přední umístění v odborných soutěžích panu Lukáši Gašparikovi a následně uvedl:

Devatenáctiletý učeň třetího ročníku Střední školy gastronomie a farmářství v Jeseníku, oboru Řezník uzenář, pan Lukáš Gašparik, během studia dosahoval velmi dobrých výsledků, především na odborném výcviku. Pravidelně reprezentoval svoji školu na řeznických soutěžích. Nejlepšího výsledku dosáhl společně s kolegou na letošní soutěži Přehlídka odborných dovedností oboru řezník-uzenář ve Valašském Meziříčí, kde se zasloužil  o vítězství v kategorii regionální výrobek a v celkovém hodnocení. Třetím rokem pracuje jako brigádník na jatkách Melč u Opavy, kde se specializuje na porážku prasat. Zvládá ale také samostatně vyrábět široký výběr masných výrobků.

Ve volném čase se často v odpoledních hodinách stará o nemocnou paní a její fenku, se kterou rád chodí ven na procházky. Po vyučení by si chtěl ještě doplnit maturitní vzdělání na nástavbovém studiu na Střední škole gastronomie a farmářství v Jeseníku.

 

Video-prezentaci ze slavnostního vyhlašování výročních ocenění ČSZM.