​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

MVDr. Josef Hantsch, čestný člen ČSZM, dnes slaví 65. narozeniny

Když se řekne jméno Josef Hantsch, tak to je v masném průmyslu pojem a toto jméno je v posledních téměř 25ti letech spojováno především s významným podnikem masného průmyslu České republiky, s masokombinátem Polička, nyní ZŘUD - Masokombinát Polička a.s. Nechce se nám věřit, že stále usměvavý, lidsky přístupný a především odborník na slovo vzatý se přiblížil ke svým 65ti letům.

 

Pan MVDr. Josef Hantsch se narodil 30. ledna 1943 v Šeberově. Po druhé světové válce, ve které padl jeho otec, společně s matkou a starší sestrou odešli osidlovat pohraničí. V roce 1953, po úmrtí matky, se opět se sestrou stěhovali a to ke svému strýci do Jindic, pomáhat v hospodářství. Zde dokončil základní školu a v roce 1957 nastoupil na jatka v Kolíně a ještě týž rok započal svá studia na Střední průmyslové škole technologie masa v Praze. Až do ukončení studia na průmyslové škole pracoval vždy každé prázdniny na jatkách v Kolíně. Po ukončení studia nastoupil do Středočeského průmyslu masného v Úvalech, pod který byl zařazen i jatecký provoz v Kolíně. Zde pracoval jako mašinář u míchačů a páni míchači Jirovský a Dědourek mu předávali své zkušenosti.

 

Po absolvování základní vojenské služby se pan Hantsch vrátil do středočeských Úval, kde pracoval jako bourač a míchač. Postupně vystřídal všechny mistrovské funkce a protože v té době byly tyto pozice velmi špatně finančně ohodnoceny, raději se vrátil zpět k dělnickým profesím.

 

Další cesta MVDr. Josefa Hantsche pokračovala do východočeského kraje, a to do podniku Východočeského průmyslu masného v Březhradě. Zde pracoval jako vedoucí odbytu v letech 1971 až 1973. V této době se budoval nový masokombinát v České Skalici. Zkušených odborníků bylo po málu a tak v roce 1973 odešel do Trutnova, kde připravoval technologii pro tento nový  masokombinát. Závod byl zprovozněn 15. července 1974 a pan Josef Hantsch zde pracoval jako technolog, výrobní náměstek a obchodní náměstek. V roce 1984 se dokončovala výstavba dalšího nového masokombinátu, tentokrát v Poličce a tak MVDr. Josef Hantsch zamířil do Poličky, kdy od 30. ledna 1985 byl jmenován ředitelem tohoto zbrusu nového závodu. Nový masokombinát v Poličce nejen uvedl do provozu, ale i Poličku dodnes úspěšně vede, i přes veškeré změny, které s sebou přinesla privatizace. Pouze funkci generálního ředitele předal roce 2006 synovi Alešovi a nadále MVDr. Josef Hantsch zůstává předsedou představenstva této významné společnosti - ZŘUD MK Polička a.s.

 

Tak co popřát do Poličky - Kamence, místa, které po mnoho let zaznamenává rozvoj pod vedením osobnosti MVDr. Josefa Hantsche? Přejeme Vám, vážený pane Hantschi, do dalších let především hodně zdraví, pracovní a osobní úspěchy, stálý úsměv a chuť do všeho dění.