​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Profesní způsobilost řidičů

Dne 1. dubna 2008 nabude účinnosti zákon č. 374/2007 Sb. (vyhlášený v částce 114/2007), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Přináší pro nás, bohužel, jednu výraznou změnu. Průkaz profesní způsobilosti řidiče (dále jen profesní průkaz) budou muset mít po datu účinnosti zákona i řidiči vozidel, jejichž celková hmotnost překročí 3 500 kg (dosud 7 500 kg).


Podle stávající platné úpravy do 31.3.2008 je podmínkou pro získání profesního průkazu absolvování zdokonalovacího školení řidičů v rozsahu 16 hodin ročně. Pokud řidič absolvuje zdokonalovací školení s přezkoušením do 31.3., bude mu vydán profesní průkaz, který si bude moci po 1. dubnu vyměnit za nový. Pokud mu příslušný orgán (obecní úřad s rozšířenou působností) nestihne vydat profesní průkaz do 31.3., vydá mu po 1. dubnu již průkaz nový.


Po 1. dubnu bude muset žadatel o získání profesního průkazu absolvovat vstupní školení v základním rozsahu 140 hod pro všechny řidiče uvedené v § 46 odst. 2.


Zdokonalovací školení může provádět autoškola s příslušným oprávněním. Na požadavek nového zákona zareagoval i Česmad a na regionálních pracovištích organizuje zdokonalovací školení také (viz www.skoleni.prodopravce.cz).


Podle neoficiální informace vydalo Ministerstvo dopravy informaci, že pro držitele řidičských průkazů skupiny C, řídících vozidla s celkovou hmotností do 7 500 kg, bude možné zažádat o vydání profesních průkazů pro řidiče skupiny C 1 dokonce bez nutnosti absolvovat zdokonalovací školení. Ověřil jsem si však, že k datu 5.2.2008 nebyla tato informace na obecních úřadech s rozšířenou působností známa a nebyla ani dostupná na stránkách ministerstva dopravy. Proto na ni nelze spoléhat, ale je možné si ji ověřit v místě.

Profesní průkaz je jedním z dokladů, který bude po 1.4. vyžadován k předložení při silniční kontrole.