​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Změny ve veterinární poplatcích

V příloze tohoto článku naleznete znění vyhlášky MZe ČR č. 580/2006 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa.

Číst dál...

 

PF 2007

Všem členským subjektům ČSZM, partnerským organizacím a ostatním návštěvníkům našich internetových stránek přejeme příjemné a klidné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, pracovních a osobních úspěchů v novém roce 2007.

 

Zákaz dovozu potravin živočišného původu z EU do RF zažehnán

Dne 10.11.2006 jste byli informováni o stanovisku ústředního ředitele ruské veterinární správy ve věci možného zákazu dovozu potravin živočišného původu z EU do Ruské Federace s platností od 1.1.2007. Jelikož EU do RF ročně vyváží suroviny a potraviny živočišného původu v hodnotě cca 2 mld. EURO (což z Ruska činí největšího obchodního partnera EU v těchto komoditách) znamenalo by případné zmrazení obchodu s Ruskem významný zásah do bilance živočišných surovin a potravin ve všech zemích unie.

Číst dál...

 

Vláda projednala možnosti spolufinancování prostředků z fondů EU

Vláda se ve čtvrtek 30.11. 2006 zabývala možnostmi veřejných rozpočtů pro spolufinancování fondů EU v letech 2007 až 2013. Projednaný materiál analyzuje, zda bude Česká republika v tomto období schopna vydat z veřejných rozpočtů dostatek prostředků na spolufinancování, aby vyčerpala veškeré prostředky z fondů EU (www.strukturalni-fondy.cz), které bude mít v uvedených letech k dispozici. Analýza se především soustřeďuje na možnosti veřejných rozpočtů v souvislosti s předpokládaným plněním kritérií pro vstup do eurozóny a především s vývojem mandatorních a obdobných výdajů.

Číst dál...

 

PGRLF mění systém výplaty dotací

Od 1. ledna příštího roku mění Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., (PGRLF) systém výplaty dotací u žádostí přijímaných od Nového roku. Snahou je přiblížit způsob poskytování podpor požadavkům Evropského společenství.

Číst dál...

 

Změny v předpisech v přepravě zvířat

Již jsme upozorňovali na změny vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Jelikož se blíží termín, kdy nabude účinnosti považujeme za vhodné tuto skutečnost znovu připomenout.

Číst dál...

 

Zahájení ostrého provozu systému e-Vývoz

Na základě novely prováděcího nařízení Komise č. 2454/93 k celnímu kodexu (nařízení Rady č. 2913/92, vč. tzv. bezpečnostního dodatku č. 648/2005), bude ve všech státech EU v průběhu 1. poloviny roku 2007 spuštěn nový informační celní systém - Export Control System (ECS), sloužící pro rychlou elektronickou výměnu informací v rámci EU mezi celními úřady vývozu a výstupu zboží z území Společenství.

Číst dál...

 

12. kolo příjmu žádostí o podporu z OP pro potravináře

Ministryně zemědělství, MVDr. Milena Vicenová, vyhlásila dvanácté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Toto poslední kolo se otevírá pouze pro jediné opatření a to 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing. K dispozici je 71,6 milionu korun.

Číst dál...

 

Možnost prodeje potravinářského zboží na Sasko-českém selském trhu v Roehrsdorfu u Drážďan

Generální konzulát České republiky informuje české podnikatele o možnosti prodeje potravinářského zboží na Sasko-českém selském trhu v Roehrsdorfu u Drážďan. V době do dobudování dálniční komunikace nabízí Bauermarkt stánky zdarma. Je možné se domluvit na dealerském zastupování, či pouze na dodávkách určitého sortimentu zboží.

Číst dál...

 

Zákaz dovozu potravin živočišného původu z EU do RF?

Zde je uveden volný překlad ČSZM z vyjádření ústředního ředitele ruské veterinární správy, Sergeje Dankverta, které pro agenturu Interfax poskytnul dne 31.10.2006:

Číst dál...

 

Blíží se zákaz vývozu potravin živočišného původu z EU do RF?

Níže uvedené body jsou volným překladem závěrů z vyjádření ústředního ředitele ruské veterinární správy, Sergeje Dankverta, které pro agenturu Interfax poskytnul dne 31.10.2006:

Číst dál...