​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Augustin Tetour - Mistr oboru 2008

Dne 9.9.2008 byl Českým svazem zpracovatelů masa v rámci slavnostního večera 10. ročníku semináře o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek vyhlášen Mistr oboru 2008.

 

Prestižní ocenění ČSZM za odbornost a mimořádné profesní úspěchy v oboru zpracování masa bylo letos předáno panu Augustinu Tetourovi, který působí ve funkci vedoucího výrobního úseku společnosti Vysočina, a.s.

 

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, o panu Tetourovi uvedl následující informace:

Pan Augustin Tetour se narodil v roce 1956. Po ukončení základní školy nastoupil na střední odborné učiliště do Třeště, obor řezník - uzenář. Ve studiu pokračoval na Střední průmyslové škole technologie masa v Praze a po ukončení studia nastoupil do tehdejšího Jihomoravského průmyslu masného Brno, závod Kostelec, kde vykonával funkci vedoucího expedice masa. V roce 1993 z Kostelce odešel a nastoupil do funkce technologa a později vedoucího výroby v a.s. Vysočina Hodice. V akciové společnosti Vysočina v Hodicích působí dodnes. Ve spolupráci se svými kolegy pracoval na navrácení a uvedení do výroby některých tradičních masných výrobků. Pod jeho vedením se v Hodicích stabilizovala kvalita výroby a došlo k rozšíření specializace firmy na fermentované a trvanlivé výrobky s důrazem na efektivnost a standardizaci kvality výroby. Své znalosti získané během několikaleté praxe předává svým kolegům a podřízeným. Je vždy nápomocen odbornou radou a pomocí při řešení každodenních problémů. I přes intenzivní pracovní vytížení si pan Tetour najde čas především na rodinu, velkým koníčkem je cykloturistika a tenis.

 

Atmosféru odborné i společenské části školení si můžete připomenout níže a celou fotogalerii naleznete zde.