​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Potravinářskou komoru povede další čtyři roky prezident Ing. Miroslav Toman, CSc.

Volby se konaly na základě nových Stanov a Jednacího a volebního řádu Potravinářské komory ČR, který valná hromada Komory schválila na konci února letošního roku. Mandát nově zvoleného prezidenta i představenstva je nyní čtyřletý, což umožňuje větší kontinuitu v práci Potravinářské komory a realizaci dlouhodobějších projektů.

 

Výrazně posílilo i nově zvolené, zúžené Představenstvo Potravinářské komory, ve které nechybí majitelé a zástupci nejvýznamnějších potravinářských podniků v České republice (generální ředitel Madety, a. s. Milan Teplý, předseda představenstva ZŘUD Písek Čestmír Motejzík, ředitel Interlacto Group Oldřich Gojiš, generální ředitel TTD Dobrovice Oldřich Reinberger, generální ředitel Bohemia Sekt Josef Vozdecký, výkonný ředitel Agrofertu Petr Cingr). Větší zapojení těchto představitelů potravinářského sektoru do aktivit Komory přinese další posílení postavení Potravinářské komory vůči domácím a zahraničním subjektům.

 

K hlavním cílům činnosti PK ČR v následujícím čtyřletém období patří zejména podpora spotřeby domácích potravin a značky kvalitních potravin KLASA a prosazování zákona o významné tržní síle a jejím zneužití. Potravinářská komora by se v této souvislosti měla také stát jakýmsi garantem kvality potravinářské produkce, to znamená zaručit spotřebiteli, že výrobky jejích členů mají prokazatelný původ, jsou správně označeny a vyrobeny podle zákonných či profesních norem pro jednotlivé výrobky i podle přísných zásad bezpečnosti potravin.

 

K plánu činnosti Potravinářské komory na léta 2008 - 2012 bude dne 9. 6. v 9.00 uspořádána Snídaně s novináři, které se zúčastní nově zvolený prezident a viceprezidenti PK ČR.