​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Čestná členství ČSZM za rok 2008 udělena!

Dne 9.9.2008 byla v rámci slavnostního večera 10. ročníku semináře o údržnosti masa, masných výrobků a lahůdek udělena čestná členství Českého svazu zpracovatelů masa.

 

Nejvýznamnější individuální ocenění ČSZM za celoživotní přínos pro obor zpracování masa si letos převzaly tyto osobnosti: MVDr. Ladislav Hájek, Pavel Jelínek, Vladimír Jůza a Bohuslav Majer.

 

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, k těmto osobnostem uvedl následující informace:

  1. MVDr. Ladislav Hájek se narodil v roce 1945 v Českých Budějovicích. V letech 1958-61 se vyučil řezníkem-uzenářem. Po vyučení nastoupil do podniku Západočeský průmysl masný Plzeň, kde nejprve pracoval jako dělník, technik (mistr) na závodě v Plzni, poté jako technolog a vedoucí oddělení a nakonec jako ředitel na podnikovém ředitelství v Plzni, odkud odešel po 33 letech v roce 1991. V roce 1967 ukončil maturitou Střední průmyslovou školu technologie masa v Praze. Pokračoval studiem na Vysoké škole veterinární v Brně, kterou ukončil v 80. letech. V roce 1993 MVDr. Hájek nastoupil do funkce podnikového ředitele závodu MK Písek a na pozici generálního ředitele zde (ZŘUD - Masokombinát Písek CZ, a.s.) působí dodnes.
  2. Pavel Jelínek se narodil v roce 1942 v Hojovicích (okres Pelhřimov) a v současné době žije v nedalekých Počátkách. Po vyučení v oboru strojní zámečník v Ledči nad Sázavou si doplnil odborné vzdělání absolvováním Střední průmyslové školy strojní v Jihlavě. Po absolvování této školy nastoupil v Agrostroji Pelhřimov, závodu Počátky, kde zpočátku působil v profesi montéra, následně od roku 1968 na funkci výrobního dispečera. Od roku 1978 nastoupil do tehdejšího Jihočeského průmyslu masného, závodu Žirovnice, na funkci hlavního mechanika a energetika závodu. V roce 1990 byl rozhodnutím ministra zemědělství ustanoven podnik Masný průmysl Žirovnice státní podnik, a v tomto podniku vykonával funkci technického náměstka. Současně byl jmenován předsedou dozorčí rady státního podniku. Od 1.7.1992 vznikl nový subjekt Jan Prantl - Masný průmysl Žirovnice. Pan Jelínek i v tomto novém subjektu pokračoval ve své práci, ve funkci technického náměstka. Vykonával ji až do konce roku 2003, kdy odešel do důchodu. Pan Jelínek se během svého více než 25-tiletého působení v Žirovnici podílel na řadě investičních akcí a zaváděl nové technologie. Patřil k základním členům kolektivu pracovníků, který po roce 1992 začal postupně realizovat změny, které nastartovaly podnik Jan Prantl - Masný průmysl Žirovnice do stávající podoby.
    Pan Jelínek byl znám svým uvážlivým rozhodováním, které realizoval až po důsledném prozkoumání problému a konzultaci se svými spolupracovníky. Patřil ke stmelujícím členům kolektivu, jeho rukopis v podobě jeho práce je stále znatelný a podnik na něj dále ve své činnosti navazuje. I po odchodu do důchodu je pan Jelínek dále v kontaktu s podnikem Jan Prantl MP Žirovnice.
  3. Vladimír Jůza se vyučil v oboru řezník - uzenář a poté absolvoval SPŠ TM Praha. Vojenskou službu vykonával jako kuchař. V roce 1969 nastoupil do starého provozu Masokombinátu v Táboře jako dělník masné výroby. Dva roky byl zaměstnán jako vychovatel na podnikovém učilišti řezník - uzenář. V roce 1973, kdy byl spuštěn provoz v novém závodě v Masokombinátu Planá nad Lužnicí se významně podílel na spuštění hovězí a vepřové porážky. Postupně prošel funkcemi vedoucího skladu jatečných polotovarů, vedoucího skladů čerstvého a soleného masa, vedoucího bourárny, ředitele střediska jatek a bourárny a v současné době pracuje jako zástupce vedoucího střediska bourárny. Pan Jůza je v oboru zaměstnán více než 40 let a po celou dobu se aktivně účastnil zavádění nových technologií a trendů na bourárně. Svou dlouholetou zkušenost uplatnil při spuštění nové bourárny ve firmě Maso Planá nad Lužnicí v roce 2005. Maso Planá, a.s. v panu Vladimíru Jůzovi měla a má velkou oporu a oceňuje jeho odborné zkušenosti, zejména v bourárenské činnosti.
  4. Bohuslav Majer se po celý svůj profesionální život zabývá obchodem s obalovými materiály pro masnou a uzenářskou výrobu. Za dobu svého působení v podniku Koospol a následně pak ve společnosti Animalco a.s. se vypracoval v uznávaného odborníka a profesionálního obchodního partnera v oblasti přírodních a umělých střívek. Jeho dlouhodobá práce je přínosem pro náš obor především v nastavení vysokých standardů v kvalitě dodávaného zboží a poskytovaných služeb a v důrazu na řešení potřeb zákazníků. Pan Majer svojí solidností a erudicí trvale přispívá ke zlepšování prestiže našeho řemesla a proto jej společnost Animalco a.s. nominovala na ocenění titulem "Čestný člen ČSZM".

 

Atmosféru odborné i společenské části školení si můžete připomenout níže a celou fotogalerii naleznete zde.