​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Konference Již 700 let rozumíme masu

Dne 3.3.2010 Český svaz zpracovatelů masa pořádá konferenci „Již 700 let rozumíme masu", která je zahajující akcí letošních celoročních oslav, při kterých si ČSZM připomíná sedmisté výročí udělení privilegia používání českého lva ve znaku řeznického cechu a práva nástupu tohoto cechu v čele všech řemesel.

 

Konference se uskuteční v areálu BVV Brno (Press centrum, pavilon E, 2. patro) v průběhu konání Mezinárodního potravinářského veletrhu SALIMA 2010.

 

Vzhledem k neustále rostoucím požadavkům všech součástí vnějšího prostředí na obor zpracování masa je jednou z hlavních pracovních náplní Českého svazu zpracovatelů masa právě provádění vzdělávacích, školících a informačních činností. Zajištění této konference bylo přitom významně podpořeno dotačními prostředky z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013, jehož administrátorem je Státní zemědělský intervenční fond.

 

Tématické okruhy konference „Již 700 let rozumíme masu", která je určena především pro širší odbornou veřejnost, zahrnují přidávání hodnoty zemědělským produktům, bezpečnost, kvalitu a hygienické požadavky na výrobu potravin, včetně zavádění systémů jakosti a správné výrobní a hygienické praxe. Cílem konference je především výměna zkušeností ve vztahu k těmto okruhům na mezinárodní úrovni.