​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Čestná členství ČSZM za rok 2009 udělena!

Dne 8.9.2009 byla v rámci slavnostního večera semináře o nových směrech v produkci, zpracování, prodeji masa a masných výrobků udělena čestná členství Českého svazu zpracovatelů masa.

 

Nejvýznamnější individuální ocenění ČSZM za celoživotní přínos pro obor zpracování masa si letos převzaly tyto osobnosti: Ing. Zdeněk Pour a Ing. Jan Švejnoha.

 

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, k těmto osobnostem uvedl následující informace:

  1. Ing. Zdeněk Pour se narodil v roce 1934. Po absolvování Strojní fakulty ČVUT v Praze nastoupil v roce 1958 na Technický útvar Sdružení masného průmyslu v Praze, kde pracoval jako vedoucí technického rozvoje. V roce 1964 nastoupil do Projekce, kde se ve funkci samostatného projektanta - specialisty strojní profese zúčastnil řady významných projektů v Čechách i na Slovensku. Z významných projektů můžeme jmenovat tehdejší Masokombinát Česká Skalice, Masokombinát Ostrava - Martinov, oba Pražské masokombináty Písnice a Čakovice, Masokombinát Chomutov, Masokombinát Žilina, Masokombinát Púchov a řadu dalších podniků na zpracování masa. V roce 1991 stál u zrodu soukromé projektové organizace Projekce masných závodů, s.r.o. (dnešní PMZ PROJEKT, spol. s r.o.), kde od jejího založení až do roku 2008 byl ve funkci hlavního technologa. Za dobu své činnosti se účastnil práce jako technolog na celé řadě projektů, např. BILBO Most, Masná výroba Váhala Hustopeče nad Bečvou, Řeznictví a uzenářství U Dolejších Davle, ale i rozsáhlých rekonstrukcí a dostaveb Masokombinátu Písek, Masokombinátu Příbram, Masokombinátu Jičín, společnosti Maso Planá a řady dalších po celé České republice. V současné době je na tzv. "volné noze", nicméně s firmou PMZ PROJEKT, s.r.o. spolupracuje stále. V posledních letech je pravidelným členem hodnotící komise pro udělování Zlaté Salimy.
  2. Ing. Jan Švejnoha je absolventem elektrotechnické fakulty ČVUT. Po ukončení studií krátce pracoval v elektrotechnickém oboru. Poté nastoupil do technického útvaru tehdejšího podniku Drůbežnictví Xaverov, kde měl po technické stránce na starost porážkovou linku drůbeže, která jako první začala na trh dodávat kuchaná kuřata. Když bylo Drůbežnictví začleněno do VHJ Drůbežářský průmysl, přešel Ing. Švejnoha na generální ředitelství masného průmyslu. Pracoval nejprve v technickém úseku jako vedoucí oddělení, které řídilo dovoz strojů a strojního zařízení, a později se stal obchodním ředitelem. U zahraničních dodavatelských firem získal pověst dobrého odborníka, a když vídeňská firma NORBERT SCHALLER zakládala v Praze obchodní zastoupení, byl majitelem požádán, aby se ujal funkce ředitele. Při založení společnosti NORBERT SCHALLER s r.o. v roce 1992 - tehdy ještě s působením pro celé Československo - se stal jejím jednatelem. Po vzniku Slovenské republiky byl pověřen dohledem na start a rozjezd samostatné s.r.o. NORBERT SCHALLER v Bratislavě. V průběhu let se zasloužil o rozvoj pražské firmy NORBERT SCHALLER, a to nejen vybudováním nového sídla s kvalitním skladem, vybudováním funkčního strojního servisu a sestavením skupiny technologů, kteří zajišťují nejen prodej, ale i technologickou pomoc zákazníkům. Mezi zákazníky je považován za dobrého odborníka a obchodníka, mezi zaměstnanci za náročného šéfa, který dokáže své lidi také prohánět. Je horlivým zastáncem používání výpočetní techniky, a sám je v tomto směru příkladem. Jeho koníčkem je fotografování a péče o zahradní trávník.

 

Atmosféru odborné i společenské části školení si můžete připomenout níže a celou fotogalerii naleznete zde.