​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Petr Dočekal - Mistr oboru 2009

Dne 8.9.2009 byl v rámci slavnostního večera semináře o nových směrech v produkci, zpracování, prodeji masa a masných výrobků vyhlášen Českým svazem zpracovatelů masa Mistr oboru 2009.

 

Prestižní ocenění ČSZM za odbornost a mimořádné profesní úspěchy v oboru zpracování masa bylo letos předáno Ing. Petru Dočekalovi, který působí ve funkci výrobního náměstka společnosti Bivoj, a.s.

 

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, o panu Dočekalovi uvedl následující informace:

Ing. Petr Dočekal se narodil v roce 1958, je absolventem Střední průmyslové školy technologie masa v Praze, kterou ukončil v roce 1977. Poté studoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, kterou ukončil v roce 1982. Po absolvování, od roku 1982 pracoval v Masokombinátu Studená, jako vedoucí konzervárny. V roce 1993 nastoupil do společnosti Bivoj a.s. v Opavě, nejdříve jako technolog, později do funkce výrobního náměstka. Tuto funkci úspěšně vykonává doposud. Ing. Dočekal má vysokou odbornou úroveň, kterou si zvyšuje průběžným studiem nových trendů ve vývoji masné výroby.

 

Atmosféru odborné i společenské části školení si můžete připomenout níže a celou fotogalerii naleznete zde.