​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Finále

Jestliže se v posledních dnech snad na všech místech mluví o našem pozvání do elitní Evropské skupiny, nemohu se ani já tomuto tématu vyhnout. Je samozřejmostí, že se budu věnovat pokud možno pouze našemu oboru, ale přesto mi v úvodu dovolte i malé odbočení o vyjednaných podmínkách v zemědělství. Jsme na naše zemědělství pevně navázáni, jsme a jistě budeme i jeho největším odběratelem. Jistě tedy máme zájem na jeho stabilitě a jeho evropské konkurenceschopnosti.

Číst dál...

 

Zdvižený prst vědy

Když se v polovině loňského roku velmi usilovně pracovalo na přípravě vyhlášky MZe č. 326 o mase a masných výrobcích, byla situace velmi komplikována nejen řadou navrhovaných změn, ale i prvním výskytem BSE na našem území. Konečně se však ale také pojmenoval problém snižování spotřeby hovězího masa, konečně padly argumenty o dlouhodobém trendu zaviněném nejen neoblibou u spotřebitelů, mediálními kampaněmi gradující právě okolo BSE, ale i dlouhodobou nízkou či nepojmenovanou kvalitou, častým zklamáním spotřebitelů, jednotnou cenou masa pocházejícího z krav i mladých býků.

Číst dál...

 

Naše masná výroba

Není jednoduché otevírat pouze krátkým příspěvkem tak širokou oblast jako je naše masná výroba, někteří z Vás se i zeptají proč. Je to proto, že tyto otázky otevírají určitou sebereflexi, diskuse a následně možná i cesty k řešení. Pokusím pouze v několika črtech nastínit to, v čem je podle mne dnešní zpracování masa - masná výroba u nás výjimečná, nová, možná i směr kam míříme. Novinky jistě vidíme v zavádění jiných technologických postupů, přísad, strojů nebo v organizaci práce. Zavedlo se opravdu mnoho nového, ale přesto si myslím, že dnešní jedinečnost je někde jinde.

Číst dál...

 

Jak to vidím dnes

Před pár měsíci jsem se ptal řady lidí co je třeba řešit v našem oboru, odpovídali všichni ve stejném duchu – udělat pořádek. Nazval jsem proto hlavní program našeho Svazu se kterým jsem vystoupil před představenstvo i před naši širokou odbornou veřejnost jednoduše – Rovné podmínky pro všechny. Pojďme se na tento program podívat dnes, po jeho prvních krůčcích půlročního naplňování. Jak je možné, že v našem oboru pracují ti, kteří neplní celou řadu základních veterinárních hygienických podmínek výroby?

Číst dál...

 

Informace dnes rozhodují

Informace se na nás řítí každý den ze všech stran, z ranních rozhlasových zpráv, z novin u snídaně, z dopisů, přípisů, schůzek v zaměstnání, seminářů i večerní televize či knihy. Jen je všechny rychle roztřídit na zcela nepodstatné, někdy snad využitelné a důležité. Jsme jimi opravdu denně zahrnováni.

Číst dál...

 

Hovězí, hovězí

Hovězí, hovězí - slyšíme dnes naříkat ze všech stran. Od zemědělců, řezníků i obchodníků. Ano, prožíváme odbytovou krizi hovězího masa. Hrozba BSE, prolomení druhové specifity TSE a nové formy Creutzsfeldt – Jakobovy choroby jsou dnes velkým otazníkem a společným úkolem pro humánní a veterinární lékaře a obrovským magnetem pro novináře.

Číst dál...

 

Naše jméno

Jak jednoduché, ale přitom i složité téma na slohovou práci ve škole, ale i pro nás, kteří na školu už jenom vzpomínáme. Možná se ptáte, proč právě já se nad touto otázkou na počátku nového roku zamýšlím – podnikatel ve státě, kde většina naříká nad nakupenými problémy, kde lidé nadávají nad nakupenými problémy, vedou pesimistické řeči a kde pod pojmem privatizace si příliš mnoho lidí představuje přivlastnění čehokoliv jenom proto, aby se toho v zápětí ve ztýraném stavu zase zbavili. Ne nebojte se, nepovedu žádné další pesimistické řeči, nemám to v povaze a navíc jsem už řadu let přímo posedlý pouštět se do toho, co je v danou chvíli pro mnohé nazýváno i hloupostí.

Číst dál...

 

Kdo jsme?

Možná se dnes řada z nás nad touto otázkou pousměje a řekne si: Proč? Proč se zaobírat takovouto možná pro řadu z nás tak nicotnou otázkou? Osobně ji nepokládám za nedůležitou. Myslím, že nám všem záleží na našem jménu, na tom co děláme, jak to děláme a také kam patříme. Ano, toto je naše identita. To, kam jsme se zařadili, kým jsme. Promiňte mi nyní krátké ohlédnutí do historie, ale myslím si, že je poučné.

Číst dál...