​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Informace dnes rozhodují

Informace se na nás řítí každý den ze všech stran, z ranních rozhlasových zpráv, z novin u snídaně, z dopisů, přípisů, schůzek v zaměstnání, seminářů i večerní televize či knihy. Jen je všechny rychle roztřídit na zcela nepodstatné, někdy snad využitelné a důležité. Jsme jimi opravdu denně zahrnováni.

Ne nadarmo se o této etapě vývoje lidstva říká, že je převratná především tokem informací. Informace zásadně ovlivňují naše rozhodnutí. Správné i ty špatné. Zkrátka je potřebujeme. Dnes je však navíc důležité, aby byly nejen přesné ale i rychlé. Tato doba je totiž převratná i v rychlosti našeho rozhodování. Současný svět informací opanoval nový fenomén – internet. Síť počítačových serverů propojená po celém světě, do našich kanceláří i domácností umožňuje nejen surfování po obrázcích a zábavě, ale hlavně vyhledávání toho co potřebujeme vědět a třeba i koupit nebo prodat. Internet umožnil naše propojení elektronickou poštou. Nečekáme až dopis projde celou složitou cestou, ale jedním kliknutím ho vsuneme přímo do schránky adresáta. Říká se, že e-mail dokonce nahradil řadu kanceláří a sekretariátů. Možná, ale rozhodně však nepředstavitelně zrychlil naše komunikační možnosti. Můžeme tento systém využít i my, v naší činnosti společenstva řezníků a uzenářů? Když se před několika měsíci chystala jakákoliv vyhláška či nový zákon týkající se našeho oboru, byl obvykle zaslán na adresu kanceláře společenstva, nakopírován a poštou rozeslán členům předsednictva a těm, kdo měli o něho zájem. Pokud někdo měl připomínky k materiálu a stihl termín, aby se i vyjádřil písemně, odeslal dopis nebo fax na sekretariát, který připomínku zapracoval a poslal zpět na ministerstvo. Dnes, kdy je naše činnost rozdělena do odborných sekcí, mají příslušné adresy všech předsedů přímo na potravinářském odboru Ministerstva zemědělství a samozřejmě na Potravinářské komoře. Materiály určené k oponentuře tak mají prakticky ihned stejně jako úředníci ministerstva ve svých e-mailových schránkách i naši předsedové sekcí a sekretariát. Ti rozešlou tyto materiály dále všem členům sekcí, sekretariát také všem, kdo má o informace z řad našich členů společenstva zájem. Všichni tak mají možnost se seznámit s tím, co se právě v legislativě pro nás chystá, mohou se vyjádřit s čím souhlasí a co je v materiálu špatné či opomenuté. Stačí poslat připomínku na sekretariát zpět e-mailem, nebo i klasicky. Po pár dnech se můžete sami přesvědčit, je-li Vaše připomínka zapracována v odesílaném materiálu zpět na ministerstvo. Co se řešilo za první dva měsíce tohoto roku? Například vyhláška o nákupu jatečných zvířat. Ten kdo znal už její návrh, neztrácel čas s přípravami, věděl, že dvoubodová metoda nebude povolena pro jatky nad 400 prasat týdně, věděl o školeních klasifikátorů, o termínu zavedení SEUROP i o naší snaze získat do konce roku přechodné období. Zkrátka výhody. Brzy bude vytištěna a jako hotová věc bude předložena s platností od 1.dubna t.r. do praxe. Mimochodem je již týden ve finální verzi pro všechny členy našeho společenstva k dispozici na internetu. Pro některé z nás je proto již „starou věcí“, pro některé z nás ale bude překvapením. V běhu je dnes i vyhláška o specifickém rizikovém materiálu při BSE, která zkomplikuje práci ve všech podnicích a dnes to nejdůležitější – komoditní vyhláška 89/2000 Sb., kterou se mění vyhláška 327/1997 Sb. o potravinách a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro maso a masné výrobky. Je rozeslána sekretariátem již dva týdny všem, kdo o ni měl zájem. Probíhá diskuse o hovězím výsekovém mase z býků, označování výrobků, skladování trvanlivých výrobků, přepravních podmínkách i prodeji. Již dnes ji musím hodnotit jako ne-zvykle bouřlivou a podnětnou. Kolik jenom odborníků z našeho oboru se do této internetové diskuse zapojilo! Kolik chyb, vazeb na ostatní vyhlášky a nových námětů se najednou objevilo! Zkrátka, první internetová diskuse o komoditní vyhlášce se osvědčila. Jsem přesvědčen, že za pár let se tomuto našemu prvnímu krůčku budeme usmívat. Mrzí mne ale, že již po pár měsících bude zase řada z nás zase překvapena. Proč? Protože se sami nezajímali? Protože, protože…. Všem zájemcům o pravidelné zasílání těchto informací doporučuji zaslat svoji e-mailovou adresu našemu sekretariátu. Připravujeme informační systém o nákupních cenách jatečných zvířat a následně i prodejních cenách masných výrobků. Po zavedení bude mít jistě řadu kritiků, ale přesto si dovolím již dnes konstatovat, že jsme ho dělali všichni tak, jak jsme nejlépe věděli a uměli. Diskusi jsme přístupní všichni, stačí se jenom kontaktovat. I zde bude klíčovým bodem rychlost, hlášení budou zpracovávány denně a denně si je budou moci naši členové i prohlížet v internetových sestavách. Tisková měsíční sestava samozřejmě zůstane, ale snad se nám podaří, aby byly zpracována o pár dnů dříve. Na stejném principu – dej informaci svoji, dostaneš informaci naši, bude tento systém rozpracováván i do dalších oblastí. Adresa našeho oficiálního oborového serveru je www.cszm.cz. Jeho stránky se pomalu rozbalují. Již dnes obsahuje zprávy z naší činnosti, zápisy ze zasedání předsednictva společenstva, o činnosti jednotlivých sekcí, platné zákony a vyhlášky z našeho oboru, adresy, kontakty, nabídky strojů, pomocných materiálů aj. Nečekejme ale hned zázraky, důležitým krokem bylo tento systém uvést v život. Podobný systém dnes buduje i Potravinářská komora ČR, které jsme i my členy. Jedná se o systém názvu Foodnet a i zde budeme mít svoje stránky, ale v řadě případů spíše odkazující na adresu našeho oborového serveru. Je logické, že řada informací bude pro řadové návštěvníky uzavřena, některé informace budou sloužit výhradně jako vnitrooborové a navíc pouze pro členy společenstva řezníků a uzenářů. Ano, informace také obvykle nejsou zadarmo. Na druhé straně ale členství v našem společenstvu musí být pro nás všechny přínosem a zaplacené příspěvky se musí i touto formou postupně vracet.