Vzhledem k aktuálnímu výskytu nákazy slintavky a kulhavky na území Velké Británie přijala Evropská komise mimořádná veterinární opatření, která mohou mít šokový vliv na obchod s jatečnými zvířaty, hovězím a vepřovým masem v rámci trhu EU.

V příloze této zprávy naleznete Rozhodnutí Komise ze dne 6. srpna 2007 o prozatímních ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království.

 

Zdroj: Úřední věstník EU