Ministerstvo zemědělství
Ing. Petr Jílek
náměstek pro řízení sekce
Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání

Věc: Nesouhlas s notifikací vyhlášky Slovenské republiky, kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách porážky farmové zvěře a skotu chovaného pod širým nebem střelnou zbraní s volným projektilem v místě chovu zvířete a na farmových jatkách.

 

Hlavním posláním Českého svazu zpracovatelů masa je ochrana zájmů svých členů, přidružených členů a čestných členů, zajišťování koordinace společných činností, zajišťování odborných služeb v oblasti výrobního a obchodního poradenství, vzdělávacích a školících činností, výchovy dorostu a učňů, vydávání certifikátů o výrobcích členů a uplatňování zájmů členských subjektů ve vnitřním i vnějším ekonomickém prostředí. Svaz podporuje a chrání oprávněné podnikatelské, ekonomické, sociální a společenské zájmy svých členů, přidružených členů a čestných členů. Hlavní činností ČSZM je zastupování zájmů masozpracujícího průmyslu vůči orgánům státní správy, orgánům a organizacím EU a jiným orgánům a organizacím, jejichž činnost jakýmkoliv způsobem souvisí s jeho zájmy.

Na 5 otázek odpovídá: Karel Pilčík, předseda Českého svazu zpracovatelů masa

1. Masný průmysl, ale i menší výrobci a zpracovatelé masa zažívají těžké období v souvislosti s rychlým a extrémním nárůstem cen všech vstupů. Přitom podléhají kritice, že zdražují neopodstatněně. Jaké stanovisko v otázce cen masných výrobků zastává Český svaz zpracovatelů masa?

Zdražuje se vše, tedy i ceny výsekového masa a dalších výrobků z masa. Ale tam to má svůj řád. Daleko horší je situace v cenách dalších nezbytných vstupů. Pomocné materiály, aditiva, střeva se zdražují živelně a bez avíz. Dodavatelé se s námi nebaví. Vezmeš, nevezmeš je pak jen naše rozhodnutí, ale bez střev se špekáček vyrobit nedá. Nárůsty těchto nezbytných složek do výroby jsou 5–10 procentní. K tomu cena elektrické energie stoupla více než desetinásobně a plynu také. Prostor pro obchodní vyjednávání neexistuje. Je to podivný obchodní vztah. Dříve činil podíl energií na ceně výrobku 3 % a nyní 8 %. Je nezbytné šetřit a hledat všechny cesty k minimalizaci spotřeby všech druhů energií. Takže i masné výrobky je nutné zdražovat a nedostat výrobní podniky do červených čísel. Není to ale vůbec jednoduchá cesta.

ČSZM vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle §1772 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 "Bude to maso"

ČSZM vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle §1772 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 "Je to maso"

Vážení členové,

Dovolujeme si Vás Informovat, že jihoafrické ministerstvo zemědělství, pozemkové reformy a rozvoje venkova (DALRRD) zakázalo používání názvů podobných masu pro rostlinné alternativy (viz příloha).

Globus pořádal ve spolupráci s ČSZM akci, při které si přišli příznivci konzumace masa a masných výrobků na své!

Od pátku 21. do neděle 23. května 2021 jsme byli součástí svátku Masobraní.

Masobraní vzniklo především jako svátek masa, masných výrobků a hodování. Hlavním cílem MASOBRANÍ je před širokou laickou veřejností jednotně prezentovat maso a masné výrobky jako nedílnou součást zdravého životního stylu a vyváženého jídelníčku, dále jako zdroj plnohodnotných bílkovin a snadno stravitelných vitamínů a minerálů. V neposlední řadě jako tradiční součást české kuchyně.

ČSZM vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle §1772 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 "České cechovní normy pro masné výrobky v roce 2022"

ČSZM vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle §1772 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 "České cechovní normy pro maso v roce 2022"