V níže přiložené publikaci České technologické platformy pro potraviny (ČTPP) nalezente mnoho užitečných informací o problematice označování masných výrobků: