​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126Označování masných výrobků

V níže přiložené publikaci České technologické platformy pro potraviny (ČTPP) nalezente mnoho užitečných informací o problematice označování masných výrobků: