​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

ČSZM začíná s evropskými dotacemi na vzdělávání

Český svaz zpracovatelů masa získal dotace z Evropské unie na vzdělávání svých členů. Na projekt, s názvem „Masu rozumíme již 700 let", je vyhrazena celková částku 35 mil. Kč, kdy 25 mil. Kč je hrazeno z EU a 10 mil. je doplněno formou spoluúčasti zapojených firem. Konkrétně se jedná o Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt je plánován na dobu 33 měsíců. V tomto období bude vzděláno celkem 807 pracovníků z masného průmyslu. Kurzy jsou naplánované dle potřeb samotných pracovníků, ale i zaměstnavatelů. Jedná se například o počítačové kurzy, jazykové kurzy nebo kurzy tzv. soft skills. Nedílnou součástí jsou i kurzy zaměřené oborově a zaměřují se například na veterinárně-hygienické požadavky specifické pro obor zpracování masa.

Všechny zahrnuté aktivity mají za cíl zajištění vzdělání pracovníků, zvýšení jejich kvalifikace a tím i konkurenceschopnosti na trhu práce. Tuto skutečnost účastníci kurzů jistě ocení jako významný zaměstnanecký benefit v době přetrvávající hospodářské recese, což ovšem bude přínosem i pro samotné zaměstnavatele.

Jaromír Kloud, předseda Českého svazu zpracovatelů masa, k získanému projektu uvádí: „Získanou dotaci považujeme za opodstatněnou vzhledem k vysokým nárokům, které na nás v současné době klade prostředí potravinového řetězce i zaměstnanci našich členských firem. Projekt jsme připravovali na dobu trvání tří let a jsme rádi, že naše práce byla ohodnocena schválením přidělení dotace. Jedná se o rozsáhlý projekt, za jehož zpracováním stojí značné úsilí celé řady našich i externích odborníků a takto vytvořené příležitosti budou jistě velkou výzvou pro členy našeho svazu po celou dobu jeho trvání. Poučení z projektové přípravy rovněž přineslo důležité poznatky pro zaměření budoucích aktivit Českého svazu zpracovatelů masa.".

Český svaz zpracovatelů masa působí v České republice již téměř 20 let. Celkem je touto formou u nás sdruženo 115 členských subjektů z řad malých, středních, ale i velkých firem činných v oboru zpracování masa a také v navazujících oborech. Svaz pro své členské subjekty provozuje oborový informační systém a poskytuje specializovanou podporu zejména v oblasti výrobního, legislativního a obchodního poradenství.