• Český svaz zpracovatelů masa
  Český svaz zpracovatelů masa

   je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob podnikajících v oboru nákupu, zpracování a prodeje jatečných zvířat, masa a masných výrobků...

  Přečtěte si více
 • Hlavním posláním Svazu
  Hlavním posláním Svazu

  je ochrana zájmů svých členů, přidružených členů a čestných členů, zajišťování koordinace společných činností, zajišťování odborných služeb v oblasti výrobního a obchodního poradenství...

  Přečtěte si více
 • Svaz podporuje a chrání
  Svaz podporuje a chrání

  oprávněné podnikatelské, ekonomické, sociální a společenské zájmy svých členů, přidružených členů a čestných členů. Prosazuje rozvoj a obhajuje postavení svých členů...

  Přečtěte si více
Logo MZE

Tvorba těchto stránek byla podpořena ze státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu pro nestátní neziskové organizace.
Stránky nemusí vyjadřovat stanovisko donora.

POSLEDNÍ NOVINKY

Členským subjektům ČSZM

 

Vážení členové,

v příloze této zprávy Vám zasílám pozvánku na 39. valnou hromadu ČSZM, která se bude konat dne 20. dubna 2023 od 9:00 hodin v Kulturním domě ve Větném Jeníkově (adresa: Větrný Jeníkov 198, 588 42).

Ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Radek Slanec vystoupil v pondělí 27. února 2023 v přímém vstupu od 10:32 hodin ve vysílání ČT24.

Žádná jiná potravina neměla ve vývoji lidského rodu větší význam než maso...

Vážení,

dlouhodobou snahou Českého svazu zpracovatelů masa je propagace oboru zpracování masa. V této souvislosti Vás zvu k účasti a k Vašemu aktivnímu zapojení do letošního ročníku svazové akce MASOBRANÍ, který se uskuteční ve dnech 19.-21.5.2023.

Napříč Evropou jsou aktuálně vysoké ceny prasat a počty stád klesají. Nikdo asi nezná přesná čísla, ale mnohé indikátory ukazují, že na konci roku 2022 bylo v Evropě o 6-7 % méně prasat (134,3 mil.), než kolik jich činil průměr v období let 2017-2020 (okolo 143 mil.). Důsledkem je extrémně vysoká cena prasat – minulý týden dosáhla na španělském trhu Mercolleida cena 1,932 euro/kg živé váhy! To se stane, když se napříč EU zlikviduje 1 milion prasnic a ve stavech je o 12 milionů prasat méně.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevenou důvěru v letošním roce.

Do nového roku 2023 Vám přejeme mnoho zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Český svaz zpracovatelů masa uspořádal dne 8.listopadu 2022 již 12. setkání a konferenci masného průmyslu Meating 2022 v OREA Congress Hotelu Brno (Hotel Voroněž).

Každé odvětví potřebuje své výroční setkání, kde zazní aktuální informace o legislativě, trendech i nových příležitostech pro rozvoj. V masném průmyslu se takové setkání uskutečnilo již podvanácté dne 8. listopadu 2022 v OREA CONGRESS HOTEL BRNO. MEATING 2022 se konal pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.

Vážený pane předsedo,
v reakci na Váš dopis, který se týká notifikace vyhlášky Slovenské republiky, která stanovuje podmínky porážky farmové zvěře a skotu chovaného pod širým nebem střelnou zbraní Vám sděluji, že uvedená rizika spojená si plně uvědomujeme a věnujeme jim patřičnou pozornost v rámci probíhajících jednání se Státní veterinární správou.

S provedením porážky na pastvě obecně souhlasíme, nikoliv však s porážkou skotu chovaného pod širým nebem střelnou zbraní s volným projektilem.

... 

Ministerstvo zemědělství
Ing. Petr Jílek
náměstek pro řízení sekce
Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání

Věc: Nesouhlas s notifikací vyhlášky Slovenské republiky, kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách porážky farmové zvěře a skotu chovaného pod širým nebem střelnou zbraní s volným projektilem v místě chovu zvířete a na farmových jatkách.

 Chcete se stát členem?

Český svaz zpracovatelů masa

Hlavním posláním Svazu je ochrana zájmů svých členů, přidružených členů a čestných členů, zajišťování koordinace společných činností, zajišťování odborných služeb v oblasti výrobního a obchodního poradenství...

Volejte  234 697 755 Nebo se registrujte