​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126Označování masa, masných výrobků a masných polotovarů

Autor: MVDr. Petra Mačáková, Ph.D. a doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

 

Všechny potraviny určené k dodání konečnému spotřebiteli nebo do provozoven stravovacích služeb musí být doprovázeny informacemi o potravinách (čl. 6, nařízení č. 1169/2011). Poskytování informací o potravinách představuje základ, který umožní spotřebiteli informovaný výběr potravin a následně jejich bezpečné použití.

Informovaný výběr potravin vychází z údajů o složení potraviny, o podmínkách uchování potraviny a její trvanlivosti (údržnosti), bezpečného použití i výživových vlastností. Důležitá je rovněž informace umožňující zjistit totožnost každé konkrétní potraviny. Cílem poskytování informací o potravinách je také dosažení volného pohybu legálně vyráběných a na trh uváděných potravin v rámci EU.

Za informace o potravině odpovídá provozovatel potravinářského podniku (PPP), pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh (čl. 8, nařízení č. 1169/2011). PPP zajistí, aby v podnicích, které řídí, splňovaly potraviny požadavky právních předpisů o poskytování informací o potravinách a příslušných vnitrostátních předpisů týkajících se jejich činnosti. PPP rovněž kontrolují plnění těchto požadavků.

Tyto výše uvedené podmínky o poskytování informací o potravinách se týkají také masa a masných výrobků. Cílem předkládané publikace je popsat přehlednou formou zásady poskytování informací spotřebitelům při výběru masa a masných výrobků, jak je vymezuje evropské i české potravinové právo. Publikace je určená PPP na úseku zpracování masa, velkoobchodního i maloobchodního prodeje potravin, pracovníkům kontrolních orgánů, studentům středních a vysokých škol, stejně jako i zájemcům z řad spotřebitelů. Vznik publikace inicioval Český svaz zpracovatelů masa.

 

Logo MZE

Tvorba publikace byla podpořena ze státního rozpočtu ČR
prostřednictvím Ministerstva zemědělství v rámci dotačního titulu pro nestátní neziskové organizace.

Publikace nemusí vyjadřovat stanovisko donora.

 

Publikaci je možno získat cestou sekretariátu ČSZM Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Zkrácený náhled publikace: