​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Školení pracovníků masného průmyslu 2013 – poděkování

Český svaz zpracovatelů masa konstatuje, že 4. ročník Školení pracovníků masného průmyslu, který se uskutečnil dne 8.10.2013 v berounském hotelu Best Western Grand, byl z pohledu organizátora úspěšnou akcí, jejíž hlavní náplní byl jednak odborný program tvořený množstvím zajímavých přednášek a prezentací, ale rovněž i slavnostní večer, kde došlo k předání výročních ocenění ČSZM (čestné členství, mistr oboru, student oboru, učeň a učnice oboru a nejlepší závěrečná práce VŠ studia v oboru zpracování masa) a k vyhlášení výsledků soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2013. Souběžně s touto oficiální náplní se v průběhu celého programu školení přirozeně uskutečnila řada neformálních setkání kolegů a obchodních partnerů z našeho oboru. Atmosféru odborné i společenské části školení si můžete připomenout prostřednictvím níže přiložené prezentace, případně s využitím tohoto krátkého videa.

 

Český svaz zpracovatelů masa tímto děkuje:

  • účastníkům školení, kteří se letošního ročníku akce zúčastnili v hojném počtu,
  • partnerům školení, s jejichž přispěním bylo možné školení v daném rozsahu uskutečnit (přehled partnerů školení je uveden v níže přiloženém souboru),
  • odborným garantům školení (Ústav konzervace potravin FPBT VŠCHT Praha a FVHE VFU Brno) za spolupráci na přípravě odborného programu (jednotlivé příspěvky prezentované v průběhu odborného programu jsou přiloženy níže).

 

Český svaz zpracovatelů masa se ještě v letošním roce začne věnovat přípravě 5. ročníku Školení pracovníků masného průmyslu, které se uskuteční v říjnu roku 2014. Těšíme se na naše společné setkání!

 

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Prezentace - školení pracovníků masného průmyslu 2013
Seznam partnerů - školení pracovníků masného průmyslu 2013
Beroun 2013: Aktivity MZe ČR ve vztahu k potravinářskému průmyslu
Beroun 2013: Potravinové krize
Beroun 2013: Veterinární dozor nad distribucí masa a masných výrobků
Beroun 2013: Aktuální příklady z kontrol masných výrobků SZPI v maloobchodu
Beroun 2013: Domácí porážky – vyhodnocení výsledků a příklady z praxe
Beroun 2013: Akreditace zkušebních laboratoří
Beroun 2013: Novinky v potravinářské legislativě
Beroun 2013: Čerpání dotací EU ve vztahu ke Společné zemědělské politice
Beroun 2013: Vady masa
Beroun 2013: Možnosti detekce PSE chlazeného vepřového masa
Beroun 2013: Vady masných výrobků
Beroun 2013: Hodnocení masných výrobků systémem DLG
Beroun 2013: Bakterie mléčného kvašení jako původci kažení masných výrobků
Beroun 2013: Označování masných výrobků a výpočet obsahu masa
Beroun 2013: Mikrobiologické, chemické a fyzikální analýzy masa a masných výrobků
Beroun 2013: Kvalita masných výrobků